Białoruś stawia na rolnictwo

Białoruskie władze przeznaczyły 32 mld dolarów na Program Odrodzenia i Rozwoju Wsi. Według opinii Wydziału Ekonomiczno-Handlowego Ambasady Polskiej w Mińsku jest to szansa także dla polskich eksporterów na rynku białoruskim.

W ramach tego programu białoruski rząd zaplanował do 2010 r. przekształcenie 1480 wiejskich osiedli w miasteczka rolnicze. W 2005 r. utworzono 164 takie miasteczka, wydając na ten cel 5,5 mld dolarów. W 2006 r. powstało kolejnych 249 miasteczek rolniczych, na które rząd wydał 6,2 mld dolarów, z których 4,7 mld zainwestowano w sferę produkcyjną, a 1,5 mld – w sferę społeczną. Rolnictwo jako branża gospodarki otrzymuje od państwa łączną pomoc 6,2 mld dolarów rocznie, co stanowi 16,6 proc. PKB, czyli 34,4 proc. dochodów budżetu państwa.

W ramach programu zaplanowano import i montaż specjalistycznych urządzeń dla ferm hodowlanych (klatki, karmniki, klimatyzacja, aparatura udojowa i do schładzania mleka), dostawę maszyn, narzędzi, urządzeń rolniczych dla mniejszych gospodarstw, a zwłaszcza dla gospodarstw farmerskich i przydomowych, w tym maszyn specjalnego przeznaczenia (na przykład do zbioru warzyw, suszenia i czyszczenia zbóż i nasion).

Zdaniem polskiej Ambasady w Mińsku, realizacja programu stwarza szansę polskim przedsiębiorstwom przetwórstwa rolnego, zwłaszcza w dostawach kwiatów, warzyw i owoców, przede wszystkim nowalijek i sezonowych, a także pieczarek i selera, których nie produkuje się w odpowiedniej skali na Białorusi. Perspektywiczne byłoby uruchamianie produkcji takich warzyw i owoców wspólnie z białoruskimi organizacjami lub samodzielnie na bazie kompleksowych polskich technologii.

Polskie firmy mogą brać udział w budowie i wyposażaniu chłodni, magazynów, spichlerzy i pomieszczeń do przechowywania owoców i warzyw, świadczyć usługi serwisowe dla dostarczanych maszyn i urządzeń, organizować serwis przydrożny (serwis samochodowy, mała gastronomia, motele, stacje paliw), brać udział w realizacji przedsięwzięć w zakresie budowy mieszkań, obiektów infrastruktury społecznej i technicznej, dostarczać wszelkiego rodzaju materiały budowlane, narzędzia i sprzęt budowlany. Polskie firmy dobrze znają rynek białoruski, od dawna współpracują z białoruskimi partnerami i mają wszystkie szanse, aby wykorzystać sprzyjającą koniunkturę przy realizacji rządowego Programu Odrodzenia i Rozwoju Wsi.