BGŻ: Sprzedaż przez osoby trzecie

W ramach działań wspierających sprzedaż produktów bankowych, wiosną tego roku Bank BGŻ zainicjował program mający na celu nawiązanie bliskich relacji biznesowych z dealerami maszyn rolniczych, środków do produkcji rolnej, wybranymi niezależnymi doradcami finansowymi oraz firmami doradczymi wyspecjalizowanymi w obsłudze projektów współfinansowanych ze środków unijnych.

– Projekt ma na celu efektywne wykorzystanie dodatkowego, alternatywnego kanału dystrybucji produktów i usług Banku BGŻ dedykowanych segmentowi agrobiznesu – powiedziała Dorota Czańka – Szymczak, dyrektor Departamentu Pośredników Banku BGŻ. Dodała, iż zawarte między stronami umowy partnerskie koncentrują się na świadczeniu usług o charakterze informacyjnym i promocyjnym.

Umowy partnerskie odnoszą się do następujących produktów znajdujących się w ofercie Banku:
– kredytu w rachunku bieżącym na zasadach uproszczonych (Agro Linia),
– kredytu w rachunku bieżącym w złotych zabezpieczonego hipoteką (Agro Ekspres),
– kredytu inwestycyjnego na zasadach uproszczonych (Agro Inwestycja),
– kredytu inwestycyjnego na realizację projektów współfinansowanych z funduszy unijnych na lata 2007-2013 (Kredyt Agro Unia i Kredyt BGŻ – Unia),
– kredytu obrotowego w rachunku kredytowym.