BGŻ podsumował kolejny kwartał

Zysk netto Banku BGŻ osiągnięty w okresie od stycznia do września 2009 roku wyniósł 61,5 mln zł, a zysk brutto 76,4 mln zł – wynika z nieaudytowanych danych.

Po trudnym dla całego sektora finansowego pierwszym półroczu, w III kwartale obserwujemy wyraźną poprawę wyników. W Banku BGŻ to efekt przede wszystkim poprawy wyniku z tytułu odsetek i prowizji – powiedział Jacek Bartkiewicz prezes zarządu Banku BGŻ. Dodał, iż wzrostowi wyniku odsetkowego sprzyja stabilizacja sytuacji rynkowej i prowadzenie przez Bank ostrożnej polityki cenowej po stronie depozytowej oraz systematyczny wzrost marży odsetkowej po stronie kredytowej. – Równocześnie prowadzimy działania na rzecz optymalizacji kosztów – podkreślił Jacek Bartkiewicz.

Od początku 2008 roku Bank BGŻ otworzył 68 nowych placówek zwiększając sieć do 326 jednostek. – Rozwój sieci stanowi pewne obciążenie naszego bieżącego wyniku. Jest to jednak inwestycja w przyszłość, gdyż w chwili, gdy koniunktura się poprawi będziemy mogli rozwijać naszą działalność bazując na większej sieci dystrybucji – dodał Jacek Bartkiewicz.

Udział należności objętych utratą wartości w portfelu brutto na koniec września wyniósł 6,5 proc.

Na koniec września 2009 roku bank posiadał fundusze własne na poziomie 2 mld 181 mln zł. Współczynnik wypłacalności utrzymywany jest na bezpiecznym poziomie, tj. 11,5 proc.

Bank BGŻ w końcu września 2009 roku prowadził 554 tys. rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych, a dostęp do bankowości internetowej miało ponad 200 tysięcy klientów indywidualnych. Liczba wydanych kart płatniczych w tym czasie wyniosła 555 tysięcy. Klienci banku mogli bez prowizji podejmować gotówkę z prawie 4900 bankomatów.