BGŻ podlicza zyski

W okresie od początku stycznia do końca czerwca 2006 roku Bank BGŻ, wg nieaudytowanych danych, osiągnął zysk netto w wysokości 75,2 mln zł, a zysk brutto 77,3 mln zł. N

W roku 2005 zysk netto po pierwszym półroczu wyniósł 114,4 mln zł. Istotny jest fakt, że zawierał on jednorazowy przychód w kwocie 60,0 mln zł z tytułu rozwiązania rezerw na przyszłe zobowiązania związane z przyjmowanymi na początku lat 90-tych lokatami terminowymi potwierdzonymi certyfikatami depozytowymi. Rozwiązanie tych rezerw było możliwe dzięki uzyskaniu przez Bank BGŻ korzystnego werdyktu sądowego w tej sprawie.
Niższe wyniki w 2006 roku spowodowane są również wzrostem kosztów działania banku, które są związane przede wszystkim z wdrażaniem nowej strategii, w tym wprowadzeniem zmian organizacyjnych w placówkach oraz zmianą logo.
– Sukcesywnie zmieniamy organizację pracy w naszych placówkach. Celem tych działań jest aktywniejszy i nowocześniejszy sposób sprzedaży naszych produktów – powiedział prezes Banku BGŻ Jacek Bartkiewicz. Dodał, że pierwsze efekty wprowadzanych zmian są już widoczne.
Od połowy kwietnia bank posługuje się nowym, odświeżonym logo. Banery z nazwą Bank BGŻ zostały już wymienione we wszystkich placówkach w całym kraju.
Rośnie udział Banku BGŻ w rynku kredytów mieszkaniowych. Pod koniec czerwca 2006 wynosił on 1,7 proc. wobec 1,1 proc. rok wcześniej.
Tylko w pierwszym półroczu 2006 Bank BGŻ udzielił kredytów mieszkaniowych o wartości przekraczającej 600 mln zł, wobec 373 mln zł w całym 2005 roku.
Jednocześnie poprawiła się jakość całego portfela kredytowego. Udział kredytów zagrożonych był na poziomie 11,5 proc., wobec 24,1 proc. na koniec czerwca 2005 roku.
Na koniec czerwca 2006 roku bank posiadał fundusze własne stanowiące kapitał dostępny na pokrycie ryzyka bankowego na poziomie 1 mld 591 mln zł. Współczynnik wypłacalności utrzymywany jest na bezpiecznym poziomie, tj. 16,9 proc. w porównaniu do wymaganego minimum 8 proc.
Bank BGŻ posiada sieć 248 placówek. Klienci banku mogą za darmo wypłacać gotówkę z ponad 1440 bankomatów.
Według stanu na koniec czerwca 2006 roku Bank BGŻ: prowadził 487 tysięcy kont osobistych, a dostęp do bankowości internetowej miało ponad 70 tysięcy osób.
Liczba wydanych kart płatniczych (dla klientów detalicznych i korporacyjnych) wyniosła 547 tysięcy, w tym ponad 23 tysiące to karty kredytowe i obciążeniowe.
Ogromnym zainteresowaniem wśród klientów cieszył się w czerwcu depozyt Kapitał Plus – produkt łączący zalety standardowej lokaty terminowej z możliwością inwestowania w wybrane fundusze tworzące tzw. fundusz kapitałowy zarządzany przez PZU Życie. Tylko w pierwszym miesiącu jego oferowania klienci zainwestowali ponad 111 mln zł. Obecnie największym akcjonariuszem Banku BGŻ jest Skarb Państwa (posiada 43,51 proc. akcji). Pozostali to Rabobank Int. Holding BV (35,3 proc.), Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (15 proc.) oraz inne osoby prawne i fizyczne (6,19 proc.). Wśród akcjonariuszy Banku BGŻ pozostaje 156 banków spółdzielczych.
<p align=right.Aleksandra Myczkowska Rzecznik Prasowy Banku BGŻ