BGŻ: Nowość na stronie internetowej

Na stronach serwisu ekonomicznego Banku BGŻ (www.bgz.pl), został zamieszczony raport opisujący Perspektywy rozwoju rynku nieruchomości w Polsce w 2009 roku”. Zawiera on analizę popytowych i podażowych czynników kształtujących ceny oraz perspektywy rozwoju sytuacji na rynku kredytów hipotecznych.”

W raporcie poddano analizie sytuację na krajowym i europejskim rynku nieruchomości mieszkalnych oraz gruntów ornych. Przedstawiono też najnowsze prognozy na 2009 rok.

Wrp.pl