Bezwzględny zakaz uprawy GMO

Już połowa państw członkowskich UE zadeklarowała zamiar całkowitego zakazania upraw GMO na swoim terenie. Polska również.

W kwietniu br. weszły w życie nowe unijne przepisy, które pozwalają na indywidualne decydowanie przez państwa członkowskie o dopuszczeniu lub zakazie upraw GMO na terenie kraju. Do tej pory, całkowity zakaz upraw zgłosiły Łotwa, Grecja, Niemcy i Szkocja, a we wrześniu dołączyła do nich również Francja. Oznacza to, że w krajach tych nie będzie można uprawiać jedynej do tej pory dozwolonej odmiany GMO –  kukurydzy MON810.

Komisja Europejska jest odpowiedzialna za dopuszczenia lub zgłoszenia zakazów uprawy GMO przez państwa członkowskie oraz dostarczenie ich firmom. Do KE wpłynęły również kolejne zgłoszenia o zamiarze zastosowania klauzuli wyjścia przez Chorwację, Austrię, Węgry, Holandię, Polskę, Belgię (Walonię), Bułgarię, Cypr, Wielka Brytania (Szkocja, Walia i Irlandia Płn.).
Renata Struzik, źródło: FAMMU/FAPA