Bezpłatne szkolenie dla rolników i osób ubezpieczonych w KRUS

Mieszkańcy Wielkopolski, ubezpieczeni w KRUS, mogą bezpłatnie skorzystać ze szkolenia pt. Organizator sprzedaży internetowej” oraz uzyskać finansowanie swojego e-sklepu przez pół roku ze środków unijnych.”

W bezpłatnym szkoleniu może brać udział pełnoletni mieszkaniec Wielkopolski, ubezpieczony w KRUS, rolnik lub jego domownik wykonujący działalność rolniczą, deklarujący chęć odejścia z rolnictwa (np. dzieci rolników, małżonek, rodzeństwo).
W trakcie szkolenia uczestnicy zakładają własny sklep internetowy i uczą się go obsługiwać.
Program szkolenia przewiduje: wybór właściwej platformy do e-handlu, uruchomienie sklepu internetowego, konstruowanie biznes planu, podstawy przedsiębiorczości, reklamy, obróbki graficznej związanej z prezentacją produktów oraz dokumentowanie i rozliczanie finansowe sprzedaży, analizę danych biznesowych i podstawy przedsiębiorczości, jak również prawne aspekty handlu i prawa konsumenta.
By zapewnić dobry start, utrzymanie sklepu będzie finansowane z Projektu przez pół roku. Sprzedawać można: płody rolne, agroturystykę, usługi, własne wyroby i wszystko, co da się wysłać pocztą.
Zajęcia odbywają się w Poznaniu, Hotel Pomorski ul. Sierakowska 36, przez cztery tygodnie po trzy dni. Termin rozpoczęcia szkoleń i zjazdów:

I termin

II termin

1. 20-22 sierpień 2010

1. 17-19 wrzesień 2010

2. 27-29 sierpień 2010

2. 24-26 wrzesień 2010

3. 03-05 wrzesień 2010

3. 01-03 październik 2010

4. 10-12 wrzesień 2010

4. 08-10 październik 2010

Szkolenie jest całkowicie bezpłatne – wszystkie koszty kursu, w tym wyżywienie, nocleg i dojazd na szkolenie pokrywa Organizator Szkolenia ze środków Unii Europejskiej.
Zdobyte umiejętności umożliwią kursantowi podjęcie samodzielnej działalności gospodarczej i prowadzenie własnego e-sklepu lub podjęcie pracy w już istniejącym przedsięwzięciu związanym z e-handlem, np. w charakterze organizatora e-handlu.
Absolwent szkolenia po zaliczeniu wszystkich szkoleń przewidzianych w programie uzyska zaświadczenie ukończenia kursu potwierdzające jego przygotowanie do pracy na poziomie podstawowym na stanowisku organizatora obsługi sprzedaży internetowej.
Jakie wymagania trzeba spełniać?
– posiadać umiejętność tworzenia prostych dokumentów, obsługi poczty elektronicznej i internetu
– być pełnoletnim mieszkańcem województwa wielkopolskiego,
– być rolnikiem ubezpieczonym w KRUS lub jego domownikiem, który wykonuje działalność rolniczą, zamieszkującym w gminie wiejskiej, wiejsko – miejskiej lub w mieście do 25 tysięcy mieszkańców.

Informacje i zapisy na szkolenie pod numerem telefonu:
tel. 61 28 28847
tel. 784985094
mail: biuro@rolnicze24.pl