Bezpiecznie w ochronie roślin

Grunt to bezpieczeństwo. Taki motyw przewodni konferencji zobowiązuje, dlatego nie przez przypadek w przedostatni dzień listopada br. w stołecznej SGGW zgromadziło się liczne grono osób, którzy mogli wziąć udział w inauguracji kampanii na rzecz promowania bezpieczeństwa w wykorzystaniu środków ochrony roślin.”””

O znaczeniu bezpieczeństwa w ochronie roślin, przekładającego się na bezpieczeństwo rolnika i produkowanej żywności nie trzeba nikogo przekonywać. Tym cenniejsza pozostaje inicjatywa głównego organizatora konferencji – Bayer CropScience we współpracy z SGGW i wsparciu patronów honorowych: Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a także patrona medialnego – Polskiego Stołu. Motywem przewodnim tej inicjatywy, rozwiniętej w ramach konferencji, jest szerokie propagowanie wiedzy na temat prawidłowej ochrony roślin, a w efekcie bezpieczeństwa rolnika i bezpiecznej żywności.
W ramach szczegółowych prezentacji wprowadzających do konferencji zwrócono uwagę na odpowiedzialność towarzyszącą stosowaniu środków chemicznych, tak w odniesieniu do środowiska naturalnego jak i przede wszystkim ludzi oraz zwierząt. Umiejętne podejście do bezpieczeństwa i samo bezpieczeństwo może być również biznesem, zarówno z punktu widzenia bieżącego jak i kolejnych pokoleń. Potrzebne jest jednak systematyczne podnoszenie świadomości na temat zagrożeń wynikających z nieumiejętnego korzystania z chemii w ochronie roślin, odnoszących się nie tylko do osób bezpośrednio zaangażowanych w proces ochrony, ale i konsumentów stanowiących końcowe ogniwo w łańcuchu żywnościowym. Podnoszeniu świadomości, poza inicjatywą konferencji, służyć mają również takie działania jak chociażby otwieranie i propagowanie stron internetowych poświęconych szeroko pojętemu bezpieczeństwu w korzystaniu ze środków chemicznych oraz integracja środowisk naukowców, producentów i użytkowników środków chemicznych. Nie bez znaczenia pozostaje także propagowanie idei bezpieczeństwa wśród młodzieży, czego wartościowym przykładem była prezentowana na konferencji wystawa prac rysunkowych młodych ludzi, ilustrujących wyobrażenia młodego pokolenia na temat bezpieczeństwa w produkcji żywności.
Doskonałym wstępem do rozwinięcia tematyki bezpieczeństwa ochrony roślin w ramach konferencji była prezentacja problemów bioróżnorodności w zrównoważonym rolnictwie, które przedstawił prof. Ettore Capri z Uniwersytetu w Piacenzie. Profesor wskazał na ewolucję problemów i wyzwań związanych z ochroną środowiska i wielofunkcyjnym wykorzystaniem terenów rolniczych, w które wpisuje się potrzeba minimalizowania ryzyka zagrożeń, a także propagowania hasła: myśl lokalnie, działaj globalnie”. Wartościowym uzupełnieniem podjętego nurtu rozważań była przedstawiona przez prof. Stefana Pruszyńskiego prezentacja “Bioróżnorodność i ochrona roślin”, w której zwrócono uwagę na całkowitą zmianę w okresie kilkudziesięciu ostatnich lat asortymentu stosowanych substancji aktywnych środków ochrony roślin, zmianę techniki ich stosowania, podniesienie poziomu przygotowania zawodowego rolników, a także opracowanie i upowszechnianie koncepcji integrowanej ochrony roślin.
W ramach innych prezentacji przedstawionych na konferencji podjęto problemy pozostałości pestycydów w owocach i warzywach, zmian w percepcji i praktykach związanych ze stosowaniem pestycydów w okresie ostatnich dziesięciu lat, a także miejsce techniki w bezpiecznej i skutecznej ochronie roślin. W przypadku ostatniego z wymienionych zagadnień podkreślono, że postęp w technice ochrony roślin jest głównie determinowany przez zaostrzające się regulacje prawne, w mniejszym zaś stopniu przez oczekiwania nabywców opryskiwaczy. Dalsze zmniejszanie zagrożeń towarzyszących chemicznej ochronie roślin wiąże się zaś z ograniczaniem zjawisk skażenia miejscowego oraz rozproszonego, czemu sprzyja stosowanie racjonalnej techniki opryskiwania, w tym nowoczesnych systemów wynikających z wdrażania idei rolnictwa precyzyjnego i rejestracji historii stosowania środków ochrony roślin na poszczególnych plantacjach.
Spośród wielu działań związanych z szeroko rozumianym bezpieczeństwem w ochronie roślin istotne miejsce zajmują kampanie edukacyjno-informacyjne. Jedną z nich jest kampania “Grunt to bezpieczeństwo”, z którą warto się zapoznać, by tą drogą pogłębić swoją wiedzę na temat ogólnych i szczegółowych zasad prawidłowej ochrony roślin w połączeniu z bezpieczeństwem rolników, konsumentów oraz środowiska w intensywnej i jednocześnie zrównoważonej produkcji żywności.”

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Please enter your name here
Please enter your comment!

Polityka Prywatności