Bezpieczne Gospodarstwo Rolne 2017

W tym roku, po raz piętnasty, odbędzie się Krajowy Konkurs “Bezpieczne Gospodarstwo Rolne” organizowany w dwóch kategoriach: zakładów rolnych przez Agencję Nieruchomości Rolnych oraz gospodarstw indywidualnych przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Honorowy patronat nad Konkursem objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej duda.

Celem konkursu jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia w trakcie pracy oraz poprawa bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach rolnych. Oceniane będą następujące elementy: wskaźniki dotyczące wypadków – częstość i ciężkość oraz wysokość składki wypadkowej. Ponadto brane będą też pod uwagę prace modernizacyjne służące zmniejszaniu uciążliwości ręcznych prac transportowych, poprawność sporządzania oceny ryzyka zawodowego oraz udział specjalistów z zakładów rolnych w realizacji szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

Źródło: KRUS