Bezpieczna żywność w Senacie

25 stycznia 2011 r. w Senacie, o godz. 11.00 rozpocznie się konferencja Wpływ kodeksu żywnościowego FAO/WHO na produkcję bezpiecznej żywności”, zorganizowana z inicjatywy Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.”

Podczas spotkania mowa będzie m.in. o zadaniach i organizacji prac Komisji Kodeksu Żywnościowego FAO/WHO, jej roli w zapewnianiu bezpieczeństwa i jakości żywności, a także o uczciwych praktykach w międzynarodowym handlu żywnością. Będzie także mowa o regionalnych normach produktów żywnościowych będących wyłącznie lub prawie wyłącznie przedmiotami handlu w danym regionie. W intencji organizatorów spotkanie może się przyczynić do rekomendowania Komisji Kodeksu Żywnościowego FAO/WHO promowania norm regionalnych produktów lokalnych pod kątem możliwości ich wprowadzenia na rynek międzynarodowy.
W senackiej konferencji wezmą udział przedstawiciele władz centralnych i samorządowych, rolnicy, producenci rolni, reprezentanci ośrodków doradztwa rolniczego oraz związków i organizacji rolniczych.