Bezopryskowa ochrona fungicydowa jęczmienia

Aby dobrze chronić jęczmień, niezbędne są odpowiednie zabiegi fungicydowe. Na rynku dostępne są produkty do zaprawiania nasion, o bezopryskowej formule.

Badania wykazują, że choroby grzybowe występujące w zbożach zmniejszają plony w granicach 15-30%, a w warunkach pogodowych sprzyjających ich rozwojowi nawet do 50%. Podstawą ochrony jęczmienia przed chorobami jest właściwy dobór fungicydów, które pozwoliłyby na ochronę już od momentu siewu.

Stosunkowo krótsza ­– w porównaniu z innymi zbożami – ekspozycja jęczmienia jarego na działanie patogenów nie zwalnia z konieczności ochrony upraw z wykorzystaniem fungicydów. Aby właściwie dobrać preparat, konieczne jest zdiagnozowanie rodzaju chorób zagrażających plantacji, trudno bowiem o uniwersalne zastosowania wobec wszystkich patogenów. Chorobami, których zwalczanie jest szczególnie ważne w uprawie jęczmienia jarego jest plamistość siatkowa jęczmienia, mączniak prawdziwy i rychosporioza.
Niektóre grzyby towarzyszą zbożom już od momentu siewu, co rodzi konieczność dokładnego zaprawiania nasion przy użyciu fungicydów. Ten sposób ochrony chemicznej jest ciągle najtańszy i skuteczny, choć nie wystarcza do kompleksowej ochrony i zwykle wskazane są dodatkowe zabiegi nalistne. Konieczność powtarzania zabiegów fungicydowych to zwiększone koszty i utrata czasu, dlatego pożądane są rozwiązania pozwalające na ograniczenie występowania chorób przez cały sezon. Na tym polu sprawdzają się środki chroniące przed chorobami liści, stosowane bezpośrednio na nasiona i pozwalające uniezależnić się od warunków pogodowych na późniejszym etapie.

Wymienione właściwości wypracowano w fungicydzie Systiva 333FS firmy BASF. Jego bezopryskowa formuła pozwala na ochronę przed porażeniami odglebowymi i odnasiennymi oraz na zwalczanie chorób liści występujących w trakcie wegetacji. Środek zawiera substancję aktywną Xemium, której mechanizm działania polega na blokowaniu enzymów cyklu oddechowego grzyba, co prowadzi do zaburzeń w dostawie energii i zakłóceń metabolizmu, a ostatecznie obumierania patogenu.

Renata Struzik, za: BASF