Bezkonkurencyjny ,,Młyński staw’’

Inicjatywa „Młyński staw”, zrealizowana przez grupę mieszkańców miejscowości Boćki (powiat bielski, woj. podlaskie), której trzon stanowią wędkarze z miejscowego koła PZW, została laureatem organizowanego przez Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej konkursu na najciekawszą inicjatywę realizowaną w ramach II edycji projektu pn. „Mała infrastruktura turystyczno-edukacyjna i przyrodnicza sposobem na poprawę stanu środowiska naturalnego i ograniczenia antropopresji”.

Do autorów wyróżnionego projektu trafi nagroda pieniężna, którą będzie można przeznaczyć na kontynuację swojego pomysłu lub też stworzenie nowego, podobnego do inicjatywy zrealizowanej w ramach projektu w 2017 roku – informują organizatorzy konkursu.

Projekt jest realizowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu Edukacji Ekologicznej. Celem programu jest wzmocnienie działań społeczności lokalnych na rzecz zrównoważonego rozwoju poprzez realizację inicjatyw lokalnych.

Źródło: EFRWP