Bez zmian procedury komorników wobec rolników

Samorząd rolniczy postuluje do resortu rolnictwa o wprowadzenie przepisów, które określałyby procedurę postępowania przez komorników, w przypadku licytacji gruntów rolnych, środków trwałych, ruchomych (maszyn, inwentarza żywnego, zapasów itp.).

Obecnie komornicy sprzedają grunty rolne rolników oraz inne składniki majątku, wobec których prowadzona jest egzekucja komornicza, bez powiadomienia potencjalnie zainteresowanych miejscowych rolników. Według izb rolniczych, egzekucja gruntów powinna się odbywać na takich samych zasadach jak sprzedaż gruntów prowadzona przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, ze szczególnym uwzględnieniem rolników indywidualnych z danego terenu.

Jednak w ocenie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, obowiązujące regulacje prawne uwzględniają interesy wierzycieli oraz dłużników prowadzących gospodarstwo rolne i są wystarczające dla należytego powiadomienia potencjalnych nabywców, którzy mają możliwość pozyskania wiadomości o sprzedaży zarówno nieruchomości rolnych jak i innych składników majątkowych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego.

– W odpowiedzi na nasze pismo, ministerstwo poinformowało, że zgłoszone przez nas postulaty będą jednak wzięte pod uwagę przez Ministerstwo Sprawiedliwości przy ocenie funkcjonowania aktualnie obowiązujących uregulowań i w razie potrzeby zostanie rozważona potrzeba dokonania w tym zakresie odpowiednich zmian legislacyjnych – mówi Wiktor Szmulewicz, prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych.

Źródło: KRIR

Opracował: Krzesimir Drozd

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Please enter your name here
Please enter your comment!

Polityka Prywatności