Bez senackich poprawek

Senat RP 26 lutego przyjął bez poprawek ustawę o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Nowelizacja ta umożliwia uzyskanie zwrotu części podatku akcyzowego od wszystkich rodzajów oleju napędowego zakupionego i wykorzystanego do produkcji rolnej, dzięki dodaniu do katalogu olejów objętych zwrotem akcyzy oleju napędowego klasyfikowanego do kodu CN 2710 20 11. Nowela przewiduje też przedłużenie do końca marca terminu składania wniosków o zwrot akcyzy. Dzięki temu zakończyłyby się problemy rolników z odzyskaniem zwrotu podatku.

Źródło: Senat RP