Bez senackich poprawek – ustawa o znakowaniu produktów wytworzonych bez GMO

26 czerwca Senat RP bez poprawek przyjął rządowy projekt ustawy o znakowaniu produktów wytworzonych bez wykorzystania organizmów genetycznie zmodyfikowanych jako wolnych od tych organizmów.

Nowe rozwiązania ustawodawcze nie tylko regulują zasady znakowania żywności i pasz jako wytworzonych bez GMO, ale również wprowadzają kary za fałszowanie informacji o żywności.

Zdaniem autorów ustawy takie oznakowanie będzie mogło być używane dla produktów pochodzenia roślinnego, które są tradycyjnymi odpowiednikami produktów GMO dopuszczonych do stosowania na terytorium Unii Europejskiej i wpisanych do rejestru genetycznie zmodyfikowanej żywności i pasz, produktów pochodzenia zwierzęcego, jeśli w okresie chowu zwierząt nie były stosowane pasze GMO. Udział w systemie będzie dobrowolny.

Ustawa przewiduje, że przedsiębiorca wprowadzający na rynek produkt ze sfałszowaną informacją dotyczącą braku GMO podlegać będzie karze pieniężnej w wysokości do 10-krotności wartości korzyści majątkowej uzyskanej lub która mogłaby zostać uzyskana przez wprowadzenie na rynek takiego produktu lecz nie niższej niż 2 tys. zł. Kary będą groziły ponadto za nieposiadanie dokumentów bądź nieprzeprowadzanie badań laboratoryjnych wbrew obowiązkowi.

Jak podkreśla wyższa izba naszego Parlamentu, dzięki nowym przepisom wzmocniona zostanie konkurencyjność polskich artykułów rolno-spożywczych, w tym produktów pochodzenia zwierzęcego, które są wytwarzane bez udziału GMO, a konsumenci będą dokonywać bardziej świadomego wyboru podczas zakupów.

Źródło Senat RP