Bez poprawek

W trakcie 18. posiedzenia wyższej Izby naszego Parlamentu (18–19 maja) bez poprawek senatorowie uchwalili przygotowaną przez rząd ustawę o zmianie ustawy o finansowaniu wspólnej polityki rolnej. Umożliwi ona jednostkom samorządu terytorialnego otrzymanie z wyprzedzeniem środków na finansowanie przedsięwzięć realizowanych w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa”, przewidzianych w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Są to np. wydatki na przygotowanie dokumentacji technicznej dotyczącej scalania gruntów, koniecznej do przygotowania wniosku o przyznanie pomocy.

Ponadto nowelizacja ta umożliwia przywrócenie terminu składania wniosków dla beneficjentów PROW 2014-2020 o zaliczkę w działaniach inwestycyjnych oraz terminu składania wniosków o wyprzedzające finansowanie pomocy w działaniu „Tworzenie grup producentów i organizacji producentów”. Ustawa zmienia formę przyznania pomocy (technicznej i pomocy w ramach poddziałania wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa). Dotychczas pomoc była przyznawana w formie decyzji administracyjnej, a po nowelizacji ustawy będzie przyznawana w formie umowy, co uniemożliwi zaskarżenie odmowy jej udzielenia.

Nowelizacja ujednolica również zasady dotyczące przekazywania środków agencji płatniczej na finansowanie wspólnej polityki rolnej (WPR) w części podlegającej refundacji ze środków Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) i Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW). Ustawa zmienia zasady dotyczące obowiązku zwrotu niezrefundowanych środków. Obecnie jedynie środki niezrefundowane przez agencję płatniczą, z przyczyn leżących po stronie jednostki samorządu terytorialnego, podlegają zwrotowi. Nowe przepisy regulują, iż zwrot niezrefundowanych środków z pomocy technicznej będzie dochodem budżetu państwa.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Please enter your name here
Please enter your comment!

Polityka Prywatności