Bez poprawek

W trakcie 54 posiedzenia Senatu RP (17,18, 19 stycznia) wyższa izba naszego Parlamentu bez poprawek  przyjęła rządowy projekt nowelizacji  ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw.

Nowe przepisy przewidują  składanie w formie elektronicznej wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich i płatności obszarowych z PROW. Umożliwia też składanie w 2018 r. zamiast wniosku o przyznanie płatności stosownego oświadczenia, w którym rolnik potwierdzi brak zmian w porównaniu do wniosku z roku poprzedniego.

Źródło: Senat RP