Bez poprawek

W trakcie 51 posiedzenia Senatu RP wyższa izba naszego Parlamentu przyjęła bez poprawek projekt rządowy ustawy o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw.

Dostosowuje  on polskie prawo do przepisów Unii Europejskiej, dotyczących jakości benzyny i olejów napędowych oraz promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych. Nowelizacja ta przewiduje m.in. optymalizację kosztów Narodowego Celu Wskaźnikowego (NCW), tj. minimalnego udziału biokomponentów i innych paliw odnawialnych w ogólnej ilości paliw ciekłych i biopaliw ciekłych, zużywanych w ciągu roku w transporcie, zachowanie dotychczasowego poziomu krajowej produkcji biokomponentów wykorzystywanych do realizacji NCW, co powinno zagwarantować stabilne zapotrzebowanie na surowce rolne wykorzystywane do produkcji biokomponentów, pozytywnie wpływając na sytuację ekonomiczną ich producentów.

Źródło: Senat RP