Bez poprawek

6 października w trakcie 27 posiedzenia Senatu RP przyjęta została bez poprawek ustawa  o zmianie ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia. Celem nowelizacji  jest dostosowanie prawa krajowego do regulacji unijnych związanych z transportem morskim płynnych olejów i tłuszczów.

Zmiana przepisów  dotyczy także wymagań higienicznych w odniesieniu do transportu morskiego cukru luzem. Zmiany mają charakter techniczny i porządkujący.  Ustawa ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Źródło: Senat RP