Bez glifosatu zagrożona będzie unijna produkcja rolna

Rolnicy z całej Unii Europejskiej 3 czerwca spotkali się z Vytenisem Andriukaitisem, komisarzem ds. zdrowia i bezpieczeństwa żywności w Komisji Europejskiej, aby ostrzec go przed ogromnymi kosztami, jakie poniosą rolnicy i konsumenci, jeśli nie zostanie na kolejne 15 lat odnowiona zgoda na stosowanie glifosatu – aktywnej substancji pestycydów.

Glifosat jest najczęściej używanym herbicydem w UE. Ja sam stosuję go od 40 lat, dzięki czemu produkuję wysokiej jakości zboża wykorzystywane do produkcji chleba. Stosowanie go przed zbiorami pozwala na zapewnienie wysokiej jakości ziarna, oszczędza pieniądze i prowadzi do niższej emisji C02 niż w przypadku suszenia już zebranych plonów.  Niemożność stosowania glifosatu będzie kosztować gospodarkę Zjednoczonego Królestwa 630 miliony euro rocznie i sprawi, że będziemy mniej konkurencyjni niż rolnicy z państw poza UE, gdzie można stosować tę substancję – mówi Guy Smith, rolnik ze Zjednoczonego Królestwa i członek NFU.

Wspierając swojego kolegę  Christian Durlin z FNSEA (Francja) dodał, że  dzięki glifosatowi może   zbierać płody rolne w odpowiednim momencie i zoptymalizować produkcję, tak aby  mógł spełniać wysokie oczekiwania w zakresie eksportu i nadal być konkurencyjny. Jest to szczególnie ważne, jeśli weźmiemy pod uwagę coraz większe wahania rynkowe i ekstremalne zjawiska pogodowe, których w tej chwili doświadcza Europa.
 
Natomiast  Bernhard Cozen, który prowadzi gospodarstwo w Niemczech i należy do DBV, podkreślił znaczenie glifosatu dla rotacji upraw i utrzymania gruntów w dobrej kondycji. – Dzięki glifosatowi mogę wiosną sadzić buraki bezpośrednio po międzyplonie i jednocześnie unikam erozji gruntów” – powiedział. „Bez niego musiałbym zużywać o 20-30 litrów paliwa więcej na każdy hektar pola, aby przeorać glebę. Ta praca wymagałaby także dodatkowych 15-18 godzin/hektar, a efekt byłby ten sam – podkreślił  Cozen.
Copa – Cogeca w  oparciu o mandat udzielony  przez wszystkich  swoich członków  wzywa do przedłużenia pozwolenia na stosowanie glifosatu przez kolejnych 15 lat. Zdaniem Copa – Cogeca rolnicy muszą móc korzystać z narzędzia, które pozwala im, przy poniesieniu zrównoważonych kosztów, na zapewnienie dobrych  i bezpiecznych produktów za rozsądną cenę. 
 
– Wspieramy pracę EFSA. EFSA wydała pozytywną opinię na temat glifosatu i wszyscy powinniśmy iść za jej przykładem. Jednocześnie wzywamy wszystkie państwa członkowskie do poparcia tego pozwolenia. Bez glifosatu zagrożony zostanie byt rolników i produkcja żywności, ponieważ nie ma rozwiązania alternatywnego – podkreśla Pekka Pesonen, sekretarz generalny Copa – Cogeca.