Bez ceł na pszenicę paszową i jeczmień w unijnym imporcie

Zapadła decyzja o zawieszeniu ceł w imporcie pszenicy paszowej i jęczmienia do Unii w ramach kontyngentów taryfowych. Zerowe cła obowiązywać będą do końca bieżącego sezonu, tj. do dnia30 czerwca br.

Import pszenicy paszowej i jęczmienia do Unii odbywa się w ramach ustalonych kontyngentów taryfowych (TRQ). Obowiązujące stawki celne (przed ich zawieszeniem) wynosiły dla pszenicy miękkiej średniej i niskiej jakości – 12 EUR/tonę (kwota w wysokości 2,989 mln ton), a dla jęczmienia – 16 EUR/tonę (kwota w wysokości 306,2 tys. ton).

Bezcłowy import ma ułatwić przywóz do Unii pszenicy paszowej i jęczmienia. Chodzi zwłaszcza o dostawy z Australii. Kraj odnotował wysokie zbiory pszenicy, jednak wskutek obfitych opadów deszczu w końcowej fazie, znacznie ucierpiała jakość części ziarna. Ocenia się, że przynajmniej 10 mln ton pszenicy może kwalifikować się przez to na cele paszowe. Decyzja KE o zawieszeniu ceł powinna ucieszyć unijnych hodowców i producentów pasz, którzy od dłuższego czasu uskarżali się na wysokie ceny zbóż paszowych.