Będzie zwrot podatku VAT w związku z karami za nadprodukcję mleka?

Producenci mleka są zmuszeni do zapłacenia kar za nadprodukcję mleka w minionym roku kwotowym.

W związku z tym, że będą oni zwracać część zarobionych pieniędzy, automatycznie cena za litr mleka znacząco się zmniejszy, a wraz z nią podatek VAT w nią wliczony. W związku z tym, rolnicy powinni dostać również zwrot nadpłaconego podatku VAT.

Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadania polegającego na rozkładaniu na raty opłaty należnej od producentów mleka za przekroczenie kwot indywidualnych w roku kwotowym 2014/2015, rolnicy ukarani za przekroczenie kwot mlecznych otrzymują możliwość rozłożenia na nieoprocentowane raty kar za przekroczenie kwot indywidualnych w roku kwotowym 2014/2015.

Cena mleka zwierała należny podatek VAT. W związku z tym, ze rolnicy muszą oddać część pieniędzy za przekroczoną kwotę, cena mleka okaże się być mniejsza, i to nawet o 90 groszy na jednym litrze. W związku z tym, według Krajowej Rady Izb Rolniczych, producenci powinni otrzymać zwrot nadpłaconego podatku. W tej sprawie zarząd KRIR zwrócił się do ministra rolnictwa w dniu 8 października 2015 r.

Renata Struzik, źródło: KRIR