Będzie wydłużony termin składania wniosków?

Termin na składanie wniosku o rozłożenie kar za nadprodukcję mleka, został już wyznaczony. KRIR chce jednak, aby został on wydłużony do końca września br.

Zarząd KRIR zwrócił się w do ministra rolnictwa Marka Sawickiego o wydłużenie do 30 września 2015 r. terminu składania przez rolników do ARR wniosków o rozłożenie na nieoprocentowane raty opłat za przekroczenie limitu kwoty mlecznej.
Samorząd rolniczy zwrócił uwagę, że ogłoszenie przez ministra rolnictwa w tej sprawie powinno nastąpić na 14 dni przed rozpoczęciem terminu składania wniosków.

Proponowane przez zarząd KRIR wydłużenie terminu, określonego w dniu 6 sierpnia 2015 r. na stronie internetowej resortu rolnictwa na okres od 13.08 do 11.09.2015 r., pozwoli rolnikom na przygotowanie niezbędnych załączników, dokumentów i uniknięcia problemów związanych m.in. z opóźnieniami korespondencji z ARR przez firmę InPost.
Renata Struzik, za: KRIR