Będzie wsparcie pszczelarzy na lata

Światowy Dzień Pszczół

Jest już nowy Krajowy Program Wsparcia Pszczelarstwa, który miałby obowiązywać do końca sezonu w 2019 roku. Czeka już tylko na akceptację Komisji Europejskiej.

Kierownictwo ministerstwa rolnictwa przyjęło Krajowy Program Wsparcia Pszczelarstwa w Polsce na lata 2016-2019.

Program uwzględnia najbardziej korzystne, wypracowane wspólnie z pszczelarzami rozwiązania dla rozwoju pszczelarstwa mieszczące się w prawodawstwie Unii Europejskiej i uwzględniające polskie realia i możliwości. Będzie on realizowany w ramach pomocy technicznej skierowanej do pszczelarzy i organizacji pszczelarzy; zwalczania inwazji pasożytów i chorób pszczół, w szczególności warrozy; racjonalizacji sezonowego przenoszenia uli; poprawy jakości produktów, aby skuteczniej pozycjonować produkty na rynku oraz środków mających na celu wsparcie zasiedlania uli.

Program ten był konsultowany z organizacjami pszczelarskimi, które uznały, że jest on głównym narzędziem wsparcia branży. Dzięki finansowemu wsparciu, liczba pni pszczelich wzrosła o ponad 4,5% w 2015 r. w porównaniu do 2014 r., a produkcja miodu o blisko 58%.

Program został już przedłożony Komisji Europejskiej do zatwierdzenia.

Źródło: MRiRW