Będzie wsparcie dla plantatorów czarnej porzeczki

Pakietowanie ubezpieczeń upraw rolnych i pomoc de minimis dla producentów czarnej porzeczki – takie propozycje padły podczas spotkania ministra rolnictwa Marka Sawickiego z organizacjami rolniczymi.

Planuję wniesienie nowelizacji, która przywróci pakietowe ubezpieczenia upraw rolnych – powiedział minister rolnictwa Marek Sawicki na spotkaniu z organizacjami rolniczymi i związkowcami działającymi w unijnych organizacjach COPA-COGECA i CEJA.
Rozmowa poświęcono była również sytuacji na rynku owoców miękkich. Związkowcy wypowiedzieli się na temat zasad planowanej przez resort pomocy dla plantatorów czarnej porzeczki.

Głównym tematem spotkania była sprawa suszy oraz pomocy dla plantatorów czarnej porzeczki. Rolnicy skarżą się na duże straty w uprawach z powodu zbyt wysokich temperatur i za małych opadów. – Apeluję po raz kolejny o szybsze efekty prac komisji szacujących straty. Bez nich nie mogę uruchomić dostępnych mi środków pomocy dla rolników – powiedział Marek Sawicki. Dodatkowo, zapowiedział on wysłanie instrukcji do wojewodów i wójtów, aby ujednolicić zasady pracy komisji szacujących straty.

Niezbędna jest również kolejna nowelizacja ustawy o ubezpieczeniach upraw i zwierząt gospodarskich. Nie może być tak, że w skali kraju tylko nieco ponad 80 osób wykupiło polisy od suszy. Dlatego musimy wrócić do pakietowego ubezpieczenia upraw od wszystkich klęsk w jednej polisie. Odeszliśmy od tego rozwiązania w 2009 r. na wniosek organizacji rolniczych – powiedział minister rolnictwa.
Z kolei na wniosek Krajowej Rady Izb Rolniczych, resort rolnictwa przygotowuje rozwiązania prawne, które umożliwią udzielenie pomocy de minimis producentom czarnej porzeczki. Obecnie projekt nowego rozporządzenia dotyczący ARiMR zakłada, że stawka pomocy dla nich będzie wynosiła 600 zł na 1 ha powierzchni plantacji. Zarząd KRIR będzie zgłaszał uwagi do tego projektu.

Renata Struzik, źródło: MRiRW, KRIR