Będzie więcej rzepaku

W bieżącym sezonie 2013/14 zapowiada się 3,5% wzrost światowej produkcji rzepaku – o 2,2 mln ton do ok. 65 mln ton. O ostatecznym poziomie światowych zbiorów zadecydują plony w Australii na początku 2014 roku.

Kolejny rok należy zauważyć wzrost roli państw Europy wschodniej: Rosji oraz Ukrainy, bowiem w bieżącym sezonie łącznie wyprodukowały około 3,6 mln ton rzepaku wobec 2,3 mln ton rok wcześniej. 
W Kanadzie odnotowano wzrost produkcji do rekordowej ilości około 15 mln ton (+7%). Z roku na rok powoli zwiększa się rola Ameryki Południowej jako nowego rejonu produkcji rzepaku.
Poprzedni sezon 2012/13, pomimo wzrostu produkcji oraz podaży, przyniósł uszczuplenie globalnych zapasów z 5,5 mln t do około 5 mln ton. 
W trakcie bieżącego sezonu 2013/14 nieznacznie wzrośnie światowy przerób rzepaku na olej i śrutę do poziomu około 60,4 mln ton, czyli o około 110 tys. ton więcej niż sezon wcześniej. Światowe zapasy pod koniec bieżącego sezonu wzrosną o 1,5 mln ton do około 6,5 mln ton. W sezonie 2013/14 relacja dla rzepaku zapasy/spożycie poprawi się z 7,9% do 10,2%.
Wbrew wzrostowi produkcji w Unii Europejskiej, która tradycyjnie tłoczy najwięcej rzepaku na świecie, nastąpi niewielki spadek przerobu w Unii o około 0,45 mln ton do 22,1 mln ton.
W sezonie 2013/14 globalna podaż rzepaku osiągnie około 70 mln ton, co oznacza około 1,7 mln ton powyżej poziomu ubiegłorocznego (68,3 mln ton).
Coceral ocenia zbiory rzepaku w 2013 roku w UE27 na około 20,6 mln ton wobec 19,4 mln ton rok wcześniej (w UE28 20,7 mln ton wobec 19,4 mln ton). Największym producentem pozostaną: Niemcy około 5,8 mln ton, Francja – 4,4 mln ton, Polska – 2,6 mln ton oraz Wielka Brytania około 2,2 mln ton. 
Przedwynikowe szacunki dla 2013 roku w Polsce wg GUS mówią o zbiorach około 2,553 mln ton wobec 1,866 mln ton rok wcześniej. Produkcja rzepaku w Polsce w 2014 roku powinna osiągnąć około 2,2-2,3 mln ton (wg IERiGŻ).
(Źródło: Analizy FAMMU/FAPA)