Będzie uproszczone zazielenianie?

Prezes KRIR spotkał się z radcą ds. rolnictwa holenderskiej ambasady. Jednym z celów tego spotkania było omówienie kwestii uproszczenia zazieleniania, które Holandia mogłaby wprowadzić po objęciu prezydencji UE w 2016 roku.

W zeszłym tygodniu prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych, Wiktor Szmulewicz spotkał się w Ambasadzie Królestwa Niderlandów z nowym radcą ds. rolnictwa, przyrody i jakości żywności Ambasady Królestwa Niderlandów, Martijnem Homanem. Rozmowy dotyczyły nawiązania dobrych relacji i współpracy z polskim samorządem rolniczym. Radca zadeklarował, że pomoże w kontakcie z rządem holenderskim, jeśli potrzeba takiego kontaktu by zaistniała.

Poruszono także kwestie struktury i zróżnicowania rolnictwa polskiego, zmian w ostatnich 20 latach i postępu w różnych sektorach rolnictwa. Dyskutowano również na temat bieżących problemów polskich rolników: embarga rosyjskiego, wirusa ASF na Podlasiu, kar za przekroczenie kwot mlecznych, kryzysu na rynku wieprzowiny i braku powiązania produkcji z przetwórstwem oraz możliwości i strategii rozwoju polskiego rolnictwa w przyszłości.

Ustalono także, że w najbliższym czasie odbędzie się kolejne spotkanie, na którym omówiona zostanie propozycja uproszczenia systemu dopłat do zazieleniania, która będzie jednym z celów do realizacji podczas Prezydencji Holandii w UE na początku 2016 r. oraz możliwość przeniesienia doświadczenia i wiedzy Holandii w budowaniu klastrów (szczególnie w branży mlecznej) na grunt polski.

Renata Struzik, za: KRIR