Będzie pomoc dla poszkodowanych sadowników

Wczoraj na konferencji prasowej wicepremier i minister rolnictwa Andrzej Lepper poinformował, że resort przygotuje projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie pomocy państwa dla sadowników. Chodzi głównie o plantacje, na których straty wywołane kwietniowo-majowymi przymrozkami sięgają 70-90% a nawet 100% upraw. N

W przedstawionych wstępnie propozycjach mają się znaleźć zapisy o karencji na spłatę kredytów inwestycyjnych, obrotowych i klęskowych. Nowe kredyty obrotowe i klęskowe podzielone byłyby na dwie transze – pierwsza w roku 2007, a druga transza w roku 2008.

Wiceprezes Rady Ministrów, minister rolnictwa i rozwoju wsi Andrzej Lepper podkreślił, że pozostałe, proponowane rozwiązania byłyby podobne do tych, które były przyjęte w stosunku do rolników poszkodowanych w 2006 roku w wyniku długotrwałej suszy. Dotyczy to zagadnień związanych z ulgami w podatku rolnym, czy też w czynszu dzierżawnym, w przypadku gospodarujących na gruntach Agencji Nieruchomości Rolnych.

MS