Będzie pomoc: 35,7 euro za 100 kg żywca

Komitet złożony z przedstawicieli krajów członkowskich UE zatwierdził współfinansowanie nadzwyczajnych środków wsparcia dla polskich producentów wieprzowiny w rejonach dotkniętych ostatnimi przypadkami afrykańskiego pomoru świń.

Nadzwyczajne środki wsparcia dla zrekompensowania strat poniesionych przez polskich producentów wieprzowiny w niektórych strefach objętych ograniczeniami zostały dziś rano zatwierdzone przez państwa członkowskie na posiedzeniu komitetu (zarządzającego). Wskutek wykrycia dwóch przypadków afrykańskiego pomoru świń (AFP) u dzików blisko granicy z Białorusią, 26 lutego br. polskie władze wprowadziły ograniczenia w okolicznych strefach. Producenci stanęli wobec problemów związanych z ceną oraz dotkliwymi zakłóceniami działania rynku, mimo iż inspekcja weterynaryjna potwierdziła, że mięso jest zdrowe i niezainfekowane wirusem AFP. 
Zgodnie z ustalonymi zasadami, producenci ze stref objętych ograniczeniami otrzymają płatności w wysokości 35,7 euro za 100 kg (waga tuszy) za świnie ubite od 26 lutego br., co odzwierciedla spadek ceny w ostatnich tygodniach w odniesieniu do cen w pozostałych rejonach Polski. Pomoc będzie ograniczona do 100 kg za jedną tuszę i maksymalnie 20 tys. ton ogółem, co w efekcie daje maksymalny poziom wsparcia w wysokości 7,1 miliona euro, z czego 50% będzie sfinansowane z budżetu unijnego. Plan wsparcia będzie dotyczył zwierząt ubitych począwszy od 26 lutego, tak, aby pokryć straty poniesione przez producentów od chwili wprowadzenia ograniczeń. Zasady te odzwierciedlają także zmiany w strefach objętych ograniczeniami, zatwierdzonych przez Stały Komitet ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt 18 marca br. Oznacza to, że od dnia tej zmiany, program obejmuje świnie ze stref „objętych ograniczeniami”, a nie ze „stref buforowych”. Zasady tego programu nadzwyczajnych środków wsparcia będą opublikowane przez Komisję Europejską w najbliższych dniach i będą obowiązywać do 25 maja br. Komisja będzie w dalszym ciągu monitorować sytuacje na rynku. 
Ograniczenia wprowadzone w kilku obszarach przez polskie władze 26 lutego br., po wykryciu w Polsce dwóch przypadków afrykańskiego pomoru świń (AFP) u dzików, miały negatywny wpływ na przychody rolników i zatrzymały funkcjonowanie sektora w tych obszarach. Testy weterynaryjne pokazały, że świnie ze stref objętych ograniczeniami nie były zainfekowane wirusem oraz, że ich mięso jest zdrowe. Najwyraźniej jednak nastąpił spadek zaufania zarówno po stronie konsumentów, jak i rzeźni. Ponadto, ograniczenia w handlu doprowadziły do znacznego wzrostu wagi zwierząt, co wpłynęło na problemy z dobrostanem zwierząt. Zatwierdzony program mógł być uruchomiony w ramach nowych zasad Wspólnej Organizacji Rynku (Reg 1308/13) w zakresie nadzwyczajnych środków wsparcia, uzgodnionych w reformie Wspólnej Polityki Rolnej (WPR). 3,6 miliona euro pomocy będzie pochodzić z obecnej rezerwy budżetowej a nie z rezerwy kryzysowej, utworzonej w ramach reformy WPR. 
(wrp.pl)