Będzie odstrzał 40 tys. dzików?

Trwają już konsultacje społeczne ws. odstrzału sanitarnego dzików przy wschodniej granicy kraju. Celem jest ograniczenia ryzyka przeniesienia ASF przez dziki z Białorusi i Ukrainy.

W związku z występowaniem afrykańskiego pomoru świń (ASF) za wschodnią granicą Polski oraz stałym zagrożeniem, które w związku z tym, „wisi” również nad polskimi zwierzętami, minister rolnictwa Krzysztof Jurgiel planuje wprowadzenie odstrzału sanitarnego dzików. To właśnie te zwierzęta w ostatnim czasie przynosiły tę chorobę ze sobą zza naszej wschodniej granicy, szczególnie z Ukrainy i Białorusi.

Odstrzał sanitarny ma być przeprwadzony w pasie o szerokości ok. 50 km od granicy obszaru objętego ograniczeniami w województwie podlaskim oraz wzdłuż wschodniej granicy państwa. Proceder ten ma przywrócić populację dzików do poziomu 0,5 osobnika/km2, dzięki czemu ograniczy się ryzyko rozprzestrzeniania się ASF we wschodniej Polsce. Planowany jest odstrzał ok. 40 000 osobników.

Projekt rozporządzenia w tej sprawie został już skierowany do uzgodnień i konsultacji społecznych, które potrwają do 4.lutego 2016 r.

Jednocześnie procedowany będzie projekt nowego rozporządzenia w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny, w celu umożliwienia kontynuowania rolnikom przeprowadzania takiego uboju  na terenie gospodarstw zlokalizowanych w ww. pasie na niezmienionych zasadach.

Renata Struzik, źródło: MRiRW