Będzie nowa ustawa o izbach rolniczych

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w 2021 roku w ramach współpracy z organizacjami rolniczymi i samorządem rolniczym zamierza dalej prowadzić dialog z izbami i związkami rolniczymi w formule zainicjowanego przez partnerów społecznych Porozumienia Rolniczego.

Jak się dowiedzieliśmy, prowadzone będą też prace legislacyjne związane  z kontynuacją w latach 2021-2026 wsparcia z budżetu państwa działalności polskich organizacji rolniczych w strukturach ponadnarodowych organizacji rolniczych reprezentujących interesy zawodowe rolników indywidualnych wobec instytucji UE.

– W tym celu został przygotowany projekt ustawy o zmianie ustawy o izbach rolniczych oraz niektórych innych ustaw, który uzyskał wpis do Wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów – informuje Minister rolnictwa i rozwoju Wsi Grzegorz Puda.

Resort rolnictwa zamierza przejąć od ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego kompetencji w zakresie pomocy finansowej dla kół gospodyń wiejskich, która była udzielana tym podmiotom w poprzednich latach.

Jak się dowiedzieliśmy, minister właściwy do spraw rozwoju wsi będzie stroną w ewentualnych postępowaniach administracyjnych i przed sądami. Został przygotowany projekt ustawy o zmianie ustawy o kołach gospodyń wiejskich, który został dołączony do projektu ustawy nowelizującej przepisy o działach administracji rządowej.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Please enter your name here
Please enter your comment!

Polityka Prywatności