Będzie nowa polityka rolna

Wspólna Polityka Rolna musi się stać bardziej przejrzysta, sprawiedliwa i wiarygodna, jak powiedział podczas jednodniowej wizyty w Warszawie Dacian Ciolos, komisarz UE ds. rolnictwa i obszarów wiejskich. Jak podkreślał, polska prezydencja w UE przypadnie w okresie negocjowania nowego pakietu legislacyjnego dotyczącego WPR, dlatego Polska może odegrać znaczącą rolę w tym procesie.

Podczas pobytu w Polsce 11 maja komisarz Ciolos spotkał się m.in. z Markiem Sawickim, ministrem rolnictwa i rozwoju wsi. – Musimy zbudować nowy, bardziej sprawiedliwy model Wspólnej Polityki Rolnej, oparty na jednolitych dla wszystkich regułach. Wypracowanie wspólnych rozwiązań nie będzie jednak rzeczą prostą, bo w tej sprawie konieczny jest kompromis 27 państw – mówił minister Sawicki. – Polska będzie zabiegać w tych negocjacjach o to, aby budżet WPR pozostał po 2013 r. przynajmniej na niezmienionym poziomie – dodawał.

Szef resortu rolnictwa poinformowała także, że w ramach rozmów o przyszłości WPR, strona polska położy szczególny nacisk na takie zagadnienia jak płatności bezpośrednie, rozwój obszarów wiejskich oraz regulacje rynkowe.

-Aby lepiej zrozumieć oczekiwania obywateli UE w zakresie WPR po 2013 roku, rozpocząłem w kwietniu ogólnoeuropejską debatę na ten temat. Pozwoli ona wypracować projekt nowych rozwiązań w tym obszarze – mówił komisarz Ciolos. Zaznaczył jednocześnie, że nowa polityka rolna UE powinna odejść od systemu opartego na tzw. kryterium historycznym, na rzecz rozwiązań traktujących jednakowo wszystkich rolników.

-Chcę jednak zaznaczyć, iż zanim rozpoczniemy rozmawiać o rozwiązaniach szczegółowych, dotyczących przyszłości WPR, konieczne jest najpierw poinformowanie obywateli UE, jakie są ogólne cele WPR, na co przeznaczane są pieniądze europejskich podatników. Wiedza na ten temat jest, jak na razie, niewielka – mówił Ciolos. Podkreślił jednocześnie, że Polska, podczas sprawowania prezydencji w UE, w drugiej połowie 2011 roku, odegra istotną rolę przy konstruowaniu nowej polityki rolnej. Na ten czas przypadną bowiem negocjacje nad pakietem legislacyjnym dotyczącym unijnej polityki w tym sektorze. – Będę współpracować ze strona polską, aby efekt tych negocjacji był jak najlepszy – zaznaczył Ciolos. Do końca tego roku komisarz ma zaprezentować dokument na temat przyszłości WPR po 2013 r.

Głównym celem wizyty komisarza Ciolosa w Polsce był udział w międzynarodowym seminarium eksperckim Rola OECD w dziedzinie polityki rolnej i jej reform – ze szczególnym uwzględnieniem WPR”. Wizyta była także istotnym etapem podróży komisarza po krajach UE, których celem jest zapoznanie się z opiniami na temat przyszłości WPR po roku 2013.
Podczas wizyty w Warszawie komisarz spotkał się również z Janem Krzysztofem Ardanowskim, doradcą prezydenta RP, a także członkami sejmowej i senackiej Komisji Rolnictwa.