Będzie lepiej na rynku wieprzowiny?

Prognozy na 2010 rok dotyczące globalnej produkcji i handlu wieprzowiną przewidują wzrost na skutek stopniowego wychodzenia światowej gospodarki z recesji, jak podaje niemiecka agencja ds. monitoringu rynku i cen (AMI), amerykański departament rolnictwa (USDA) oraz Komisja Europejska. Kryzys finansowy przyczynił się do obniżenia światowego handlu wieprzowiną w 2009 r. o 10% w stosunku do roku 2008. Oznacza to pierwszy spadek od 10 lat.

W 2009 r. produkcja wieprzowiny na świecie była o 2% wyższa niż przed rokiem, według ocen USDA. Przyczyniły się do tego głównie Chiny, produkujące prawie połowę światowej podaży tego gatunku mięsa. Największy wpływ na dobry wynik chińskiego rynku miała pomoc państwa, niskie ceny pasz oraz poprawa zdrowia zwierząt. Amerykańscy eksperci prognozują również, że w tym roku znacznie (o 7 %) wzrośnie produkcja wieprzowiny w Rosji, która dąży do zwiększenia samowystarczalności. Komisja Europejska szacuje natomiast, że produkcja w UE zmniejszy się w 2009 r. o 2,4%, głównie na skutek znacznej redukcji pogłowia trzody w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Mniejsza niż przed rokiem będzie również produkcja w USA.

Światowa produkcja w roku 2010 ma wzrosnąć o kolejne 2%, głównie dzięki dobrym wynikom w Chinach, Brazylii i Rosji. KE przewiduje, że w pierwszej połowie 2010 r. w państwach członkowskich UE zostanie wyhamowany spadkowy trend w produkcji trzody chlewnej. W pierwszym kwartale przyszłego roku prognozuje się nieznaczny (0,1%) spadek produkcji, a w drugim kwartale – nawet minimalny (0,1%) wzrost. W całym 2010 r. produkcja we Wspólnocie zwiększy się prawdopodobnie o ok. 2%, największe wzrosty produkcji spodziewane są w Holandii, Danii oraz w Polsce (ok. 5%). Natomiast w USA i Kanadzie sektory wieprzowiny jeszcze nie poradzą sobie z kryzysem, w 2010 r. produkcja w obu krajach prawdopodobnie obniży się kolejny rok z rzędu.