Będzie drugi nabór na modernizację””

Do 7 kwietnia br. ponad 12,3 tys. rolników podpisało umowy z ARiMR, w ramach przyznawania pomocy na Modernizację gospodarstw rolnych”, podało biuro prasowe ARiMR.”

Stanowi to ponad 81,5% pozytywnie zweryfikowanych przez Agencję wniosków złożonych przez rolników w 2007 roku. Agencja otrzymała już 5364 wnioski o płatności na kwotę ponad 588 mln zł, od rolników, którzy w całości lub częściowo zrealizowali inwestycje zakładane w tzw. biznesplanie. Spośród tej liczby ARiMR wypłaciła wsparcie w kwocie 232 mln zł 2239 rolnikom.

Minister rolnictwa Marek Sawicki zdecydował o podwojeniu limitu środków na ten pierwszy nabór, ponieważ na 18 tysięcy wniosków, które wpłynęły od rolniów do Agencji w 2007 roku opiewały na kwotę 2,36 mld zł, a na wsparcie przewidziano kwotę tylko 1,36 mld zł. Dzięki interwencji ministra wszyscy chętni rolnicy, którzy złożyli prawidłowo wypełnione wnioski, mogą otrzymać pomoc o jaką wystąpili.

Na działanie Modernizacja gospodarstw rolnych” przeznaczono w całym okresie programowania PROW 2007-2013 ponad 1,779 mld euro, a w związku z ogromnym zainteresowaniem rolników otrzymaniem tego wsparcia ARiMR w porozumieniu z MRiRW przeprowadzi w dniach 21 -28 kwietnia br. drugi nabór wniosków na to “działanie”.

E.G./WRP
na podst. ARiMR