Będzie dodatkowe wsparcie dla producentów mleka?

W ubiegłym tygodniu ministerstwo rolnictwa przedstawiło do konsultacji społecznych projekt rozporządzenia w sprawie ustanowienia tymczasowej nadzwyczajnej pomocy dla rolników w sektorach hodowlanych – pomocy Komisji Europejskiej dla producentów mleka.

Wspomniana pomoc ma być skierowana do aktywnych producentów mleka o średniej i małej skali produkcji (około 3-50 krów). Rolnik otrzyma pieniądze, jeśli spełni określone warunki:
  • w dniu 31 marca 2015 r. posiadał kwotę indywidualną dla dostaw lub sprzedaży bezpośredniej (lub suma tych kwot) nie niższą niż 15 000 kg i nie wyższą niż 250 000 kg mleka;
  • w dniu złożenia wniosku o udzielenie pomocy posiada co najmniej 3 krowy typu mlecznego lub kombinowanego, w wieku powyżej 24 miesięcy, zgłoszone do IRZ.
  • pomoc może być udzielona producentowi mleka, który objął w posiadanie gospodarstwo spełniające powyższe warunki.
Wsparcie ma być przyznane do każdego kilograma mleka lub przetworów mlecznych, wprowadzonego do obrotu przez producenta w roku kwotowym 2014/2015, nie więcej niż do wysokości posiadanej 31 marca 2015 r. indywidualnej kwoty mlecznej. Jego szacunkowa wysokość może wynieść około 2 grosze do kilograma mleka.
 
Wnioski można będzie składać do Agencji Rynku Rolnego.
 
Renata Struzik, źródło: KRIR