fbpx
Strona głównaPrawo i finanseBędą zmiany w pomocy finansowej na operacje typu „Scalanie gruntów”

Będą zmiany w pomocy finansowej na operacje typu „Scalanie gruntów”

Do konsultacji społecznych został skierowany projekt rozporządzenia ministra rolnictwa i rozwoju wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Scalanie gruntów” w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Zmiana rozporządzenia  ma na celu przede wszystkim wprowadzenie regulacji dostosowujących warunki przyznawania pomocy finansowej do zmian przepisów Unii Europejskiej (UE) w zakresie wydłużenia okresu realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (PROW 2014–2020) o 2 lata oraz dostosowanie jego przepisów do zmienionej ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 .

Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami, rozliczenie PROW 2014–2020 powinno nastąpić do końca 2023 r., zgodnie z zasadą n+3. Mając na uwadze przepisy UE w zakresie wydłużenia okresu realizacji PROW 2014–2020 o 2 lata, w § 1 pkt 1 projektowanego rozporządzenia proponuje się zmianę, zgodnie z którą zakończenie realizacji operacji i złożenie wniosku o płatność końcową będzie możliwe do dnia 30 czerwca 2025 r. Obecnie pomoc przyznaje się, jeżeli wykonanie zakresu rzeczowego, zgodnie z zestawieniem rzeczowo – finansowym operacji, w tym poniesienie przez beneficjenta kosztów kwalifikowalnych operacji oraz złożenie wniosku o płatność końcową, nastąpi m.in. nie później niż do dnia 30 czerwca 2023 r. W związku z planowanym przedłużeniem wdrożenia operacji typu „Scalanie gruntów” o dwa lata oraz w związku z tzw. okresem przejściowym konieczne jest przesunięcie ostatecznego terminu składania wniosku o płatność końcową.

– Natomiast zmiana zaproponowana w § 1 pkt 2 i 3 wynika z konieczności dostosowania przepisów w związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014–2020. Zgodnie z § 37a ust. 2 przedmiotowej ustawy w przypadku beneficjanta będącego jednostką sektora finansów publicznych nie stosuje się zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań określonych w umowie o przyznaniu pomocy w postaci weksla niezupełnego. Wobec powyższego oraz z uwagi, iż beneficjentem dla operacji typu „Scalanie gruntów” jest starosta jako organ przeprowadzający i wykonujący postępowanie scaleniowe oraz zagospodarowanie poscaleniowe zachodzi potrzeba uchylenia § 16 zmienianego rozporządzenia. Ponadto ustawą z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2020 r. poz. 695) uchylone zostały przepisy dotyczące wyboru wykonawców poszczególnych zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji z zachowaniem konkurencyjnego trybu ich wyboru wobec powyższego zaproponowano zmianę w § 1 pkt 3 – informuje Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

ZOSTAW KOMENTARZ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Proszę podać swoje imię tutaj
Proszę wpisać swój komentarz!

Polityka Prywatności

NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

Wydawnictwo PLANTPRESS poleca

INNE ARTYKUŁY AUTORA
ARTYKUŁY POWIĄZANE (TAG)

NAJNOWSZE KOMENTARZE

Newsletter

Zapisz się do Rolniczego Newslettera WRP.pl, aby otrzymywać informacje o tym co aktualnie najważniejsze w krajowym i zagranicznym rolnictwie.