Będą rekompensaty za szkody wyrządzone przez foki i ptaki chronione

Komisja Europejska potwierdziła już możliwość wypłaty rybakom rekompensat za straty w sprzęcie połowowym wyrządzone przez ssaki morskie i ptaki chronione. Na ten cel popłyną z Unii 4 mln euro.

Komisja Europejska potwierdziła możliwość wypłaty rybakom rekompensat za szkody wyrządzane w sprzęcie połowowym przez ssaki morskie i ptaki chronione. Już 22.maja do Komisji Europejskiej został przekazany projekt Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”, w którym system rekompensat został przewidziany.

Kwestia ta została już w Brukseli potwierdzona, należy jednak czekać jeszcze na zatwierdzenie przez KE całego programu. Następnie potrzebne będzie wdrożenie odpowiednich aktów wykonawczych, w których określone zostaną m.in. formy wsparcia i wydatki kwalifikowalne. Dlatego też na rekompensaty trzeba będzie jeszcze trochę poczekać. Wiadomo już jednak, że obecnie na rekompensaty za szkody wyrządzane przez foki i ptaki chronione przeznaczono 4 mln euro.
W polskim resorcie rolnictwa prowadzone są już działania konsultacyjne. Wypracowywane są propozycje rozwiązań prawnych. Odpowiedni projekt uchwały zostanie przygotowywany przez Departament Rybołówstwa, we współpracy ze środowiskiem rybackim, a następnie poddany procedurze zatwierdzenia przez Prekomitet Monitorujący Program Operacyjny „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020.

Renata Struzik, źródło: MRiRW