Będą protestować w Warszawie

Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej 14 kwietnia w Warszawie organizuje protest społeczny przeciwko poselskiemu projektowi ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych. Zdaniem PSEW procedowana obecnie w Sejmie „Ustawa o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych ‘’ zablokuje rozbudowę gospodarstw rolnych i budynków mieszkalnych, zaszkodzi rolnikom i okolicznym mieszkańcom, których domy znajdują się do 2 km od stojących wiatraków.

Ustawa jak zaznacza PSEW zakłada całkowity zakaz, nie tylko budowy wiatraków w promieniu do 2 km od domów, ale także zakaz budowy domów w odległości do 2 km od wiatraków. Ustawa zakłada wyznaczenie terenu ograniczonego użytkowania do 10 całkowitych wysokości każdego nawet małego wiatraka. 
 
Parlament pozostaje głuchy na konstruktywne wnioski branży wiatrowej. Nie dopuszczono nas do dialogu, a nadzwyczaj szybki tryb procedowania ustawy (19 lutego 2016 – Projekt wpłynął do Sejmu – druk nr 315; 10 marca 2016 – Skierowano do I czytania w komisjach; do Komisji Infrastruktury; 16 marca 2016 – I czytanie w komisjach; Praca w komisjach po I czytaniu; 18 marca 2016 – Sprawozdanie podkomisji; II czytanie – prawdopodobnie 30-31 marca; przesłanie uchwalonej ustawy do Senatu – prawdopodobnie 6 lub 14 kwietnia; uchwalenie i przekazanie do podpisu Prezydenta RP) pozwala sądzić, że wszystko zostało już postanowione – informuje Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej.