fbpx

Będą podwyżki opłat za wydanie paszportów dla zwierząt

Wysokość opłaty za wydanie paszportu dla zwierzęcia domowego towarzyszącego podróżnym zostanie zwiększona ze 100 zł do 150 zł, a wynagrodzenie lekarza weterynarii wzrośnie z 70 zł do 105 zł – przewiduje projekt rozporządzenia ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie wysokości opłaty związanej z wydaniem paszportu dla przemieszczanych w celach niehandlowych zwierząt domowych towarzyszących podróżnym.

Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wysokości opłaty związanej z wydaniem paszportu dla przemieszczanych w celach niehandlowych zwierząt domowych towarzyszących podróżnym stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 24g ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 1075, z późn. zm.).

Samasz loteria - baner

Lekarz weterynarii wydaje paszport, jeżeli zwierzę zostało oznakowane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 576/2013 z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie przemieszczania o charakterze niehandlowym zwierząt domowych oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 998/2003 z dnia 12 czerwca 2013 r. (Dz. Urz. UE nr 178, str. 1). Pieniądze z tytułu opłaty za wydanie paszportu przeznacza się na pokrycie kosztów:

  • wynagrodzenia lekarza weterynarii za wydanie paszportu,
  • ponoszonych przez Krajową Izbę Lekarsko-Weterynaryjną, związanych z drukiem paszportów i ich przekazywaniem okręgowym izbom lekarsko-weterynaryjnym;
  • prowadzenia przez okręgowe rady lekarsko-weterynaryjne rejestru oraz przekazywania druków paszportów lekarzom weterynarii.

Ile wynoszą obecne stawki opłat?

W obowiązującym rozporządzeniu z dnia 16 września 2015 r. w sprawie wysokości opłaty związanej z wydaniem paszportu dla przemieszczanych w celach niehandlowych zwierząt domowych towarzyszących podróżnym (Dz. U. poz. 1574) określono opłatę za wydanie paszportu w wysokości 100 zł, z której 70 zł stanowi wynagrodzenie lekarza weterynarii, a 30 zł jest przeznaczone na pokrycie kosztów ponoszonych przez Krajową Izbę Lekarsko-Weterynaryjną (dalej: KILW) związanych z drukiem paszportu i jego przekazywaniem okręgowym izbom lekarsko-weterynaryjnym, prowadzenia przez okręgowe rady lekarsko-weterynaryjne rejestru lekarzy weterynarii upoważnionych do wydawania paszportu oraz pobierania próbek w celu określenia poziomu przeciwciał przeciwko wściekliźnie oraz przekazywania druków paszportów lekarzom weterynarii przez okręgowe rady lekarsko-weterynaryjne KILW wystąpiła o nowelizację obowiązującego od dnia 24 października 2015 r. wskazanego wyżej rozporządzenia ministra rolnictwa i rozwoju wsi w celu podwyższenia opłaty za wydanie paszportu dla przemieszczanego w celach niehandlowych zwierzęcia domowego towarzyszącego podróżnym.

O ile wzrosną opłaty za paszporty dla zwierząt?

Mając na względzie wzrost kosztów ponoszonych na prowadzenie rejestru, druk paszportów, ich przekazywanie oraz wydawanie, w ocenie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi uzasadnione są podwyżki opłat. Resort rolnictwa przyjął, że na podstawie danych za okres od listopada 2015 r. do lutego 2024 r., w którym skumulowana inflacja wyniosła 49,22%, wysokość opłaty za wydanie paszportu dla zwierzęcia domowego towarzyszącego podróżnym ogółem zostanie zwiększona ze 100 zł do 150 zł.

Wynagrodzenie lekarza weterynarii wzrośnie z 70 zł do 105 zł, a kwota na pokrycie kosztów ponoszonych przez KILW związanych z drukiem paszportu i jego przekazywaniem okręgowym izbom lekarsko-weterynaryjnym, prowadzenia przez okręgowe rady lekarsko-weterynaryjne rejestru lekarzy weterynarii upoważnionych do wydawania paszportu oraz pobierania próbek w celu określenia poziomu przeciwciał przeciwko wściekliźnie oraz przekazywania druków paszportów lekarzom weterynarii przez okręgowe rady lekarsko-weterynaryjne wzrośnie z 30 zł do 45 zł. Opłata ta nie obejmuje kosztów towarzyszących wydaniu paszportu, tj. oznakowania zwierzęcia poprzez implantację transpondera oraz szczepienia przeciwko wściekliźnie. Koszty tych zabiegów, zgodnie z informacją przekazaną przez KILW wynoszą od 120 zł do 250 zl.

Po wejściu w życie omawianego rozporządzenia straci moc obowiązujące dotąd rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 września 2015 r. w sprawie wysokości opłaty związanej z wydaniem paszportu dla przemieszczanych w celach niehandlowych zwierząt domowych towarzyszących podróżnym (Dz. U. poz. 1574). Nowe rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wysokości opłaty związanej z wydaniem paszportu dla przemieszczanych w celach niehandlowych zwierząt domowych towarzyszących podróżnym wejdzie w życie wchodzi po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Dekalb Bayer - baner
Baner Agrosimex Alaska
Baner webinarium konopie
POZ 2024 - baner

ZOSTAW KOMENTARZ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Najpopularniejsze artykuły
NAJNOWSZE WIADOMOŚCI
[s4u_pp_featured_products per_row="2"]
INNE ARTYKUŁY AUTORA
ARTYKUŁY POWIĄZANE (TAG)

NAJNOWSZE KOMENTARZE

Newsletter

Zapisz się do Rolniczego Newslettera WRP.pl, aby otrzymywać informacje o tym co aktualnie najważniejsze w krajowym i zagranicznym rolnictwie.