Będą pieniądze na ryby

Będą pieniądze na inwestycje w nadmorskich portach rybackich, przystaniach, miejscach wyładunku, poprawiające m.in. jakość produktów rybnych. Wnioski o pomoc należy składać od 20 lipca do 2 sierpnia 2012 r. w oddziałach regionalnych ARiMR właściwych ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę ubiegającego się o wsparcie.

Zarządzający portami rybackimi, przystaniami czy miejscami wyładunku ryb, organizacje, grupy lub stowarzyszenia rybaków, czy też osoby które są posiadaczami gruntów leżącej w obrębie portów lub przystani, jak i podmioty do których należy infrastruktura portowa, będą mogli skorzystać z pomocy Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na dofinansowanie kupna urządzeń do wyładunku, sortowania, składowania, sprzedaży, zamrażania lub przechowywania ryb złowionych w wodach morskich, a także ich produktów. Takie przedsięwzięcia będzie można zrealizować w ramach środka 3.3 Inwestycje w portach rybackich, miejscach wyładunku i przystaniach” należącego do PO RYBY 2007 – 2013. Wnioski o pomoc należy składać od 20 lipca do 2 sierpnia 2012 r. w oddziałach regionalnych Agencji właściwych ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę ubiegającego się o wsparcie. Termin oraz zasady udzielania dofinansowania na “Inwestycje w portach rybackich, miejscach wyładunku i przystaniach” podał do publicznej wiadomości Prezes ARiMR Tomasz Kołodziej 3 lipca 2012 r. za pośrednictwem dziennika “Rzeczpospolita” oraz portalu internetowego ARiMR.

Pełna lista przedsięwzięć, które można dofinansować w ramach “Inwestycji w portach rybackich, miejscach wyładunku i przystaniach” jest znacznie dłuższa. Obejmuje ona m. in. zakup urządzeń poprawiających warunki bezpieczeństwa i higieny pracy, nabycie środków transportu wewnętrznego np. ciągników, czy też otrzymanie pomocy na operacje zapewniające ochronę i dbałość o środowisko naturalne. W tym przypadku chodzi o wprowadzanie technik lub technologii zapewniających odbiór odpadów ze statków rybackich oraz przekazywanie ich do recyklingu lub unieszkodliwienia.

Pomoc jest przyznawana do wyczerpania środków finansowych, zgodnie z kolejnością złożenia prawidłowo wypełnionego i udokumentowanego wniosku o dofinansowanie.

Wzór formularza wniosku o dofinansowanie wraz z instrukcją oraz inne niezbędne dokumenty są dostępne na stronach: www.arimr.gov.pl i www.minrol.gov.pl w zakładce “PO Ryby 2007-2013”.

Więcej informacji o zasadach naboru i kryteriach wyboru projektów można uzyskać na stronie www.arimr.gov.pl oraz telefonicznie pod numerem infolinii 0-800 38-00-84.

Dotychczas Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa podpisała 78 umów o przyznanie pomocy na “Inwestycje w portach rybackich, miejscach wyładunku i przystaniach” na łączną kwotę 556 milionów złotych dofinansowania, na podstawie których zrealizowano płatności na 410 milionów złotych. Pozostała kwota zostanie przekazana na konta bankowe beneficjentów po zrealizowaniu i rozliczeniu przedsięwzięć. Z takiego wsparcia skorzystały m.in. porty w Kołobrzegu, Szczecinie, Darłowie, Helu czy Ustce.