Będą dopłaty do wieprzowiny!

Komisja Europejska przedłożyła projekt rozporządzenia, które pozwoli na dopłaty do prywatnego przechowywania wieprzowiny z zastosowaniem ustalonych z góry stawek dopłat.

Wsparciem mają być objęte półtusze i niektóre elementy wieprzowe (m.in. szynki, boczki, łopatki, przodki, schaby, karkówki), w podziale na 6 kategorii. W zależności od produktu i okresu przechowywania, stawki dopłat będą się wahać od 210 EUR/tonę do 305 EUR/tonę.
Dopłaty do prywatnego przechowywania obejmują mięso dobrej jakości handlowej, pochodzące z ubojni/zakładu rozbioru spełniającego wymagania sanitarno-weterynaryjne określone w przepisach UE. Mięso to powinno pochodzić od zwierząt, których chów odbywał się przynajmniej przez ostatnie dwa miesiące na terenie UE, utrzymywanych zgodnie z obowiązującymi wymaganiami weterynaryjnymi i ubitych nie wcześniej niż 10 dni przed datą wprowadzenia mięsa do chłodni, których ubój nie nastąpił w wyniku działań nadzwyczajnych (np. ubój z konieczności). Aby otrzymać dopłaty, minimalna ilość mięsa do prywatnego przechowywania będzie wynosiła: 10 ton dla produktów bez kości i 15 ton dla pozostałych produktów.

Aby skorzystać ze wsparcia, należy złożyć wniosek o dopłaty na formularzu, udostępnionym przez Agencję Rynku Rolnego. Przy czym jeden wniosek to też jeden produkt. Trzeba będzie również złożyć zabezpieczenie prawidłowego wykonania umowy, które zgodnie z projektem stanowi 20% kwoty dopłaty wynikającej z wniosku. Bardzo ważne jest również, aby umowną ilość wieprzowiny wprowadzić do chłodni w ciągu 28 dni od daty podpisania umowy.
Rozporządzenie to wejdzie w życie trzeciego dnia po jego publikacji.

Poniżej przedstawiamy stawki pomocy, zaproponowane przez KE:

1. Kategoria 1 (półtusze wieprzowe bez nóg przednich, ogona, nerek, przepony i rdzenia kręgowego), okres przechowywania:

 • 90 dni – 230 euro/tonę
 • 120 dni – 243 euro/tonę
 • 150 dni – 257 euro/tonę

2. Kategoria 2 (szynki, łopatki, przodki, schab z karkówką lub bez karkówki lub karkówka oddzielnie, schab z lub bez biodrówki), okres przechowywania:

 • 90 dni – 254 euro/tonę
 • 120 dni – 266 euro/tonę
 • 150 dni – 278 euro/tonę

3. Kategoria 3 (szynki, łopatki, przodki, schab z karkówką lub bez karkówki lub karkówka oddzielnie, schab z biodrówką lub bez, bez kości), okres przechowywania:

 • 90 dni – 281 euro/tonę
 • 120 dni – 293 euro/tonę
 • 150 dni – 305 euro/tonę

4. Kategoria 4 (boczek cały lub cięty wzdłuż), okres przechowywania:

 • 90 dni – 210 euro/tonę
 • 120 dni – 221 euro/tonę
 • 150 dni – 233 euro/tonę

5. Kategoria 5 (boczek cały lub cięty wzdłuż, bez skóry i żeber), okres przechowywania:

 • 90 dni – 226 euro/tonę
 • 120 dni – 238 euro/tonę
 • 150 dni – 254 euro/tonę

6. Kategoria 6 (kawałki odpowiadające środkom, ze skórą lub tłuszczem lub bez, bez kości), okres przechowywania:

 • 90 dni – 228 euro/tonę
 • 120 dni – 242 euro/tonę
 • 150 dni – 254 euro/tonę

Renata Struzik, źródło: ARR