Będą dodatkowe pieniądze na zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt?

Sytuacja na rynku wieprzowiny nie napawa optymizmem. Na tę sytuację wpływa rosyjskie embargo oraz afrykański pomór świń, który dziesiątkuje rodzime stada. W związku z tym, KRIR zwróciła się do ministra rolnictwa o dokonanie zmian w polskim prawie, aby wspomóc ten rynek.

Zgodnie z wnioskiem przyjętym na ostatnim Posiedzeniu Krajowej Rady Izb Rolniczych, 10 grudnia br., zarząd KRIR wystąpił do ministra rolnictwa, Marka Sawickiego, o przedstawienie informacji nt. stanu prac legislacyjnych nad programem bioasekuracji związanym z afrykańskim pomorem świń.

Jednocześnie KRIR zwróciła się o podjęcie przez resort rolnictwa działań mających na celu dokonanie zmian w ustawie o ochronie zdrowia zwierząt i zwalczaniu chorób zakaźnych, które pozwoliłyby na pokrywanie z budżetu państwa kosztów ponoszonych przez gospodarstwa rolne związanych z wprowadzonymi programami zwalczania chorób zakaźnych zwierząt.

Renata Struzik, źródło: KRIR