BCC wręczy Diamenty liderom polskiego biznesu

W dniu 23 czerwca br., na Zamku Królewskim w Warszawie odbędzie się uroczyste wręczenie Diamentów do Złotych Statuetek Lidera Polskiego Biznesu 2009 Bussines Centre Club. Wyróżnieni zostaną przedsiębiorcy, którzy zgodnie z tegorocznym hasłem uroczystości: Ci, którzy przełamują kryzys!”, pokonują pojawiające się na rynku trudności i zwyciężają.”

Lista laureatów, którzy otrzymają wyróżnienie z rąk Marszałka Sejmu Bronisława Komorowskiego, znajduje się na stronie internetowej BCC.

Podczas uroczystości wręczone zostaną także statuetki kanclerzom Lóż Regionalnych BCC za ich wkład w realizację misji tej organizacji. Tegorocznymi laureatami zostali: Tomasz Grela (kanclerz Loży Bielskiej), Wiesław Łubiński (kanclerz Loży Olsztyńskiej) i Jerzy Zieliński (kanclerz Loży Warszawskiej). Specjalną statuetkę Ikara otrzyma Dariusz Żuk, prezes Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości.

Uroczystą galę poprowadzi znany telewizyjny dziennikarz Tadeusz Mosz.


Informacja o konkursie

Lider Polskiego Biznesu – to konkurs organizowany od 1991 roku przez BCC – składa się z dwóch etapów: w pierwszym Złote Statuetki wręczane są podczas zimowej Wielkiej Gali Liderów, która od grudnia 1994 roku odbywa się w Teatrze Wielkim w Warszawie. W drugim etapie uczestniczyć mogą zdobywcy Złotych Statuetek Lidera Polskiego Biznesu, którzy utrzymają swoją pozycję na rynku. Ubiegają się oni o Diament do swojej Złotej Statuetki. Dokonując weryfikacji, jury konkursu bierze pod uwagę nie tylko wskaźniki ekonomiczne, ale również jakość i nowoczesność produktów, poziom inwestycji oraz zaangażowanie w działalność charytatywną i dbałość o środowisko naturalne, a także zaangażowanie w działalność klubową.