Bayer w Paluzach i Pordenowie

0
1418

19 i 20 czerwca firma Bayer zaprezentowała na Warmii w Paluzach ponad czterdzieści poletek doświadczalnych, gdzie w nielaboratoryjnych warunkach sprawdzane i demonstrowane są różne metody zwalczania miotły zbożowej, odpornej na herbicydy z grupy inhibitorów ALS. To jedyna taka plantacja w Polsce, gdzie na powierzchni 3 hektarów, w jednej lokalizacji można porównać, jak skuteczne w walce z odpornością są zabiegi zmianowania upraw, uprawa gleby metodą tradycyjną czy bezorkową oraz dobór i rotacja herbicydów o różnych mechanizmach działania.

Centrum Doradztwa Technicznego Bayer w Pordenowie woj. pomorskie, powiat malborski, znajduje się w gospodarstwie Czesława i Wojciecha Karasiów. Gospodarstwo to leży na Żuławach; specjalizuje się wyłącznie w produkcji roślinnej. Powierzchnia gospodarstwa to 140 ha, zaś uprawy to: burak cukrowy 20 ha, pszenica ozima 65 ha, rzepak 45 ha, kminek 10 ha. Notuje się wysokie plonowanie – pszenica powyżej 8-10 t/ha, rzepak 4,5-5 t/ha, buraki 75-85 t/ha.

Na plantacji zaprezentowane zostały różne technologie zwalczania chwastów w zbożach: jesienne z wykorzystaniem preparatów Komplet 560 SC.Expert Met 56 WG oraz wiosenne, gdzie zastosowano nowe herbicydy Atlantis StarHuzar Activ Plus.

Atlantis Star to nowa generacja selektywnego herbicydu do ochrony pszenicy ozimej, pszenżyta ozimego i żyta. Doskonale eliminuje trudne do zwalczenia trawy, takie jak wyczyniec polny, stokłosy, wiechliny i miotłę zbożową. Huzar Activ Plus, który znajdzie się w sprzedaży w sezonie 2019, był podstawowym kompleksowym rozwiązaniem problemu chwastów w pszenicach ozimych na tegorocznych plantacjach. Herbicyd skutecznie zwalcza chwasty jedno- i dwuliścienne, bez konieczności wykonywania mieszanek zbiornikowych.  Huzar Activ Plus zawiera 10g/l jodosulfuronu, 7,5 g/l tienkarbazonu oraz 300 g/l 2,4 D. Płynna formulacja OD oraz skład produktu zapewniają wysoką skuteczność działania, szybki efekt wizualny, zwalczanie uciążliwych chwastów jednoliściennych (miotła zbożowa, życice) oraz dwuliściennych (przytulia czepna, chaber bławatek, fiołek polny). Produkt charakteryzuje łatwość w aplikacji: jeden produkt, jedna dawka 1L/ha.

Do ochrony przed chorobami w pszenicy ozimej i jęczmieniu wykorzystano głównie dwa koncepty ochrony fungicydowej: Fusaro XproUnivo Xpro, oparte na fungicydach z grupy karboksyamidów i strobiluryn. Zaprezentowano również nowy fungicyd Hutton do ochrony liści i kłosów. Fungicyd Hutton daje wiele możliwości dzięki szerokiemu zakresowi roślin chronionych oraz dopasowaniu różnych dawek w zwalczaniu szerokiego zakresu patogenów. Fungicyd składa się z protiokonazolu 100 g/l, spiroksaminy 250 g/l oraz tebukonazolu 100 g/l. Dawka preparatu w zależności od rośliny chronionej i zwalczanych patogenów wynosi 0,6-1,0 l/ha.

Do zwalczania chwastów w burakach cukrowych zastosowano innowacyjną technologię CONVISO® SMART. Powstała ona przy współpracy firm Bayer i KWS. System składa się z herbicydu, opartego na substancjach z grupy inhibitorów ALS, oraz specjalnie wyhodowanych odmian buraka cukrowego, tolerancyjnych na wymienione substancje. Dwa komponenty to: odmiany buraków cukrowych SMART KWS oraz dedykowany do nich herbicyd CONVISO® ONE.

Odmiany buraków cukrowych SMART KWS to odmiany powstałe w wyniku klasycznych metod hodowli (selekcji); charakteryzuje je całkowita tolerancja herbicydu CONVISO® ONE i jednocześnie pełnia cech komercyjnych.

Herbicyd CONVISO® ONE – to herbicyd o szerokim spektrum zwalczanych chwastów dwuliściennych, w tym trudnych do zwalczania, oraz jednoliściennych; preparat zwalcza samosiewy zbóż, rzepaku i burakochwasty odmian tradycyjnych.

Technologia CONVISO SMART daje rolnikom nową możliwość łatwiejszej uprawy buraków cukrowych, bardziej elastycznej pod względem terminu zastosowania herbicydów, pełniejsze wykorzystanie potencjału plonowania, a jednocześnie jest bardziej przyjazna dla środowiska. Zwalczanie chwastów w systemie CONVISO SMART jest proste: należy zwracać uwagę na stadium rozwojowe komosy białej – powinna mieć 2 liście właściwe w trakcie pierwszego zabiegu 0,5l/ha i maksymalnie do 4 liści w trakcie drugiego zabiegu (w takiej samej dawce). Możliwy jest również oprysk jednorazowy (1l/ha), kiedy komosa ma już 4 liście właściwe.

Składnikami CONVISO® ONE są foramsulfuron i tienkarbazon metylu. Środek pobierany jest poprzez liście i korzenie chwastów. Działanie doglebowe ma wpływ na ograniczanie zachwaszczenia wtórnego. Plantatorzy skorzystają nie tyko na skutecznym efekcie chwastobójczym, również na – niezakłóconym działaniem herbicydów – wzroście roślin buraka, co pozwoli na pełne wykorzystanie zdolności plonowania. Z punktu widzenia ekonomii gospodarstwa mniejsza liczba zabiegów pozwoli na oszczędność czasu i pieniędzy oraz wykorzystanie maszyn na innych polach.

Nowy system uprawy już w tym sezonie jest dostępny dla rolników na Litwie, w Serbii, Szwecji, Mołdawii oraz na Ukrainie. W Polsce w 2018 roku zostały założone pola wdrożeniowe na powierzchni ponad 100 ha u plantatorów w różnych rejonach Polski. Wykorzystano odmianę Smart Janninka KWS z katalogu europejskiego. Po uzyskaniu krajowej rejestracji Smart KWS również w Polsce rozpocznie się komercjalizacja nowej technologii, którą prowadziła będzie firma KWS.

Zapraszamy do fotorelacji z Dni Pola Bayera oraz na FB.

Anna Arabska