Bayer CropScience zainwestuje 1,5 mld euro w pszenicę…

…a dokładniej mówiąc, w rozwój nasiennictwa i środków ochrony roślin, dzięki którym zwiększy się wydajność i zintensyfikuje produkcja pszenicy na świecie. A wszystko to, aby zaspokoić coraz większe zapotrzebowanie ludzkości na żywność.

W lutym 2015 roku ok. 230 ekspertów i przedstawicieli z 30 krajów z całego świata spotkało się na organizowanym przez Bayer Forum Przyszłości Pszenicy w Brukseli. Celem było omówienie przyszłych możliwości i bieżących wyzwań w produkcji tego zboża. Główny wniosek, który nasunął się podczas forum? Światowy popyt na pszenicę stale wzrasta, wyprzedzając produktywność. Trzeba więc zwiększyć wydajność i zintensyfikować produkcję bez narażania środowiska naturalnego.

Bayer CropScience postanowił więc zainwestować w innowacyjny długoterminowy program, dzięki któremu produkcja pszenicy na świecie się zwiększy. Firma już w 2010 roku „zajęła się” nasionami pszenicy: – Mamy 10-letni plan, w trakcie którego zainwestujemy 1,5 miliarda euro w badania i rozwój nowych rozwiązań dla pszenicy do 2020 roku. Będzie on obejmował zarówno nasiennictwo, jak i środki ochrony roślin – zapowiadał Liam Condon, dyrektor główny Bayer CropScience. – Obecnie działa siedem ośrodków hodowli pszenicy, a pierwsze nasiona są już sprzedawane we wschodniej Europie. Spodziewamy się, ze pierwsze hybrydowe odmiany nasion o zwiększonej wydajności pojawią się na rynku już w 2020 roku – stwierdził.

Bayer CropScience zobowiązując się do dialogu i współpracy, zaplanował już szereg forum, poświęconych przyszłości upraw pszenicy. – Dzięki forum chcemy sprowokować dialog i wymieniać się wiedzą, ze szczególnym uwzględnieniem tendencji społecznych i innowacyjnych rozwiązań – powiedział Hartmut van Lengerich, szef działu zbóż, ryżu i nasion roślin oleistych w Bayer CropScience. – Jesteśmy zobowiązani do znalezienia odpowiednich rozwiązań, które polepszą wydajność upraw, aby zaspokoić zapotrzebowanie na zboża coraz większej populacji ludzkiej. Aby to zrobić, musimy połączyć nasze siły z ekspertami z całego świata – zapowiedział.

Renata Struzik, źródło: www.news.agropages.com