Bayer CropScience 2012 – trzy nowe produkty i własne nasiona rzepaku

W 2012 roku firma Bayer CropScience wprowadza na rynek Betanal® maxxPro 209 EW – nowy herbicyd do stosowania w burakach cukrowych, insektycyd Decis® Mega 50 EW do stosowania w wielu uprawach i Movento® 100 SC – insektycyd najnowszej generacji do stosowania w uprawach sadowniczych i warzywniczych.

Bayer CropScience rozpoczyna także w 2012 sprzedaż nasion rzepaku.
Dr Jerzy Próchnicki, Dyrektor Rozwoju i Rejestracji, Emanuel Guillaumont, Bayer CropScience, Kai Wirtz, Bayer CropScience, dr Dariusz Przeradzki, Dyrektor Marketingu Bayer CropScience (od lewej)

Betanal® maxxPro 209 OD – herbicyd do stosowania w burakach cukrowych
Betanal maxxPro 209 OD, nowy herbicyd do zwalczania chwastów dwuliściennych i niektórych jednoliściennych, który w sezonie 2012 całkowicie zastąpi powszechnie stosowany Betanal® Elite 274 EC.
Betanal maxxPro wyróżnia się nowatorskim połączeniem dwóch unikalnych, opatentowanych przez Bayer Cropscience, technologii: Technologii Formulacji Preparatu (Advanced Formulation Technology) i Technologii Aktywacji (Activation Technology)
Betanal maxxPro znacząco lepiej zwalcza większość gatunków chwastów, w tym określanych jako trudne np.: rdesty, wnosząc jednocześnie od 5 do 30% mniej substancji czynnych na hektar w porównaniu z innymi 3-składnikowymi herbicydami na rynku. Jednocześnie Technologia Aktywacji, w korzystnych warunkach stosowania, zwiększa skuteczność chwastobójczą herbicydu nawet o ponad 5% w porównaniu z najwyższej jakości preparatami porównawczymi. Zawarty w produkcie aktywator w dużym stopniu uniezależnia skuteczność zabiegu od przebiegu pogody, wilgotności gleby i techniki oprysku.
Bronisław Kwiatkowski, zarządzający uprawami buraków cukrowych i ziemniaków w Bayer CropScience, przybliżył zalety herbicydu Betanal® maxxPro 209 OD

Betanal maxxPro stosowany jest nalistnie, metodą dawek dzielonych, niezależnie od fazy rozwojowej buraków cukrowych. Podstawowa dawka preparatu stosowanego samodzielnie lub w mieszankach z innymi herbicydami wynosi 1,25 l/ha . Gdy rozwój chwastów przekroczył fazę liścieni lub występują niekorzystne warunki pobierania substancji czynnych, dawkę podstawową Betanalu maxxPro należy zwiększyć do 1,5 l/ha. Produkt będzie oferowany w innowacyjnych opakowaniach SmartLine® 1,5 i 15 l.

Decis® Mega 50 EW – insektycyd do stosowania w wielu uprawach
Decis Mega 50 EW zawierający 5% deltametryny, jest produktem najnowszej generacji formulacyjnej o zwiększonej skuteczności, szybkości i długości działania na szkodniki poprzez lepszą przyczepność do powierzchni rośliny i zwalczanych organizmów. Zapewniona jest także zwiększona odporność produktu na zmywanie. Decis Mega zwalcza szeroki zakres gatunkowy szkodników w wielu uprawach, w tym wszystkie podstawowe szkodniki w rzepaku, zbożach, ziemniakach, burakach cukrowych oraz roślinach sadowniczych i warzywach. Lepsza skuteczność działania przekłada się na efekt końcowy dla rolnika, czyli wpływ na plon.
Dr Aleksandra Trąmpczyńska, zarządzająca w Bayer CropScience uprawami sadowniczymi i warzywniczymi, zaprezentowała preparaty Decis® Mega 50 EW i Movento® 100 SC

Decis Mega zastąpi Decis® 2,5 EC i Patriot® 100 EC. Zakres dawek 0,1 – 0,25 l/ha – w zależności od upraw i zwalczanych szkodników. Produkt będzie oferowany w opakowaniach SmartLine® 0,25 l i 1 l.

Movento® 100 SC – insektycyd najnowszej generacji do stosowania w uprawach sadowniczych i warzywniczych
Movento 100 SC to nowy, skuteczny oraz bezpieczny dla ludzi i środowiska insektycyd, który firma Bayer CropScience wprowadza na rynek polski w sezonie 2012. Środek zawiera całkowicie nową substancję aktywną – spirotetramat, należącą do grupy kwasów tetronowych (ketoenoli). Ten systemiczny preparat charakteryzuje się działaniem dwukierunkowym, co oznacza, że w odróżnieniu od innych środków systemicznych jest transportowany w górę i w dół rośliny przez ksylem i floem, dzięki czemu przemieszcza się zarówno do trudno dostępnych jak i młodych części roślin.
Preparat Movento 100 SC wpływa na młode stadia szkodników i hamuje ich przechodzenie w kolejne fazy rozwojowe, a jego rejestracja obejmować będzie szkodniki
•jabłoni: mszyce, np. bawełnicę korówkę, pryszczarki, czerwce np. skorupiki,
•gruszy: mszyce, miodówki i pryszczarki,
•warzywa kapustne: mszyce i mączlik szklarniowy,
•sałatę: mszyce, np. bawełnicę topolowo-sałatową oraz
•drzewa i krzewy ozdobne – mszyce i czerwce.
Dawka zalecana w zależności od uprawy wynosić będzie: 0,45 – 2,25 l/ha.
W sprzedaży dostępne będzie opakowanie SmartLine® 1l.

Dorota Kasza, odpowiedzialna za Komunikację Marketingową Bayer CropScience, omówiła założenia marketingowe akcji Grunt to bezpieczeństwo”

W 2012 Bayer CropScience rozpoczyna sprzedaż nasion rzepaku
Po przejęciu od niemieckiej firmy Raps GBR biznesu z nasionami rzepaku, Bayer CropScience rozpoczyna w 2012 intensywną ich sprzedaż w Polsce. W portfelu produktowym będzie około 10 odmian mieszańców heterozyjnych i odmian liniowych rzepaku ozimego oraz jarego, w tym bardzo wartościowe i dobrze znane odmiany Bellevue i Vectra (F1). Sprzedaż nasion rzepaku będzie prowadzona przez dotychczasową rozbudowaną sieć autoryzowanych dystrybutorów Bayer CropScience.
W najbliższych latach oferta nasion rzepaku będzie uzupełniona o odmiany pochodzące z własnej hodowli Bayer CropScience.
Nasiona rzepaku wejdą do najważniejszych programów promocyjnych i partnerskich takich, jak program lojalnościowy Kometa® i programy z platformy Bayer Inova.
® – zastrzeżony znak towarowy firmy Bayer

Foto główne: D. Alankiewicz, Foto: BCS