BASF wypowiada walkę chwastom w Afryce

BASF i wiodące instytuty badawcze wspólnie pracują na rzecz zmniejszenia strat w zbiorach spowodowanych chwastami z rodzaju Striga w Afryce. 31 maja poinformowały one o zaplanowanym na cztery lata projekcie w celu zmniejszenia strat plonów spowodowanych przez pasożytnicze chwasty z rodzaju Striga (Striga hermonthica i S. gesnerioides) na polach kukurydzy i roślin strączkowych w Kenii i Nigerii.

Striga powoduje straty plonów o wartości do 1,2 miliarda dolarów tylko w kukurydzy i wspiędze chińskiej, dlatego stanowi poważne zagrożenie dla życia gospodarczego i społecznego w Afryce na południe od Sahary. Te straty plonów mają katastrofalne skutki w regionie, w którym czterech na pięciu mieszkańców utrzymuje się z rolnictwa. Firma BASF i jej partnerzy zakładają, że do zakończenia projektu w 2014 r. ponad 250 tys. drobnych rolników będzie mogło zwiększyć plony kukurydzy o 50% do 2,25 t/ha i wspięgi chińskiej nawet o 100% do ponad 1 t/ha.
Firma BASF wspiera inicjatywy darowizną rzeczową w postaci infrastruktury badawczo-rozwojowej, a także umożliwia techniczny dostęp do systemu produkcji StrigAway® w celu wspierania rozwoju i testowania jednej metody.
Kiełkowanie nasion kukurydzy przyspiesza wzrost chwastów Striga i zachwaszczenie uprawy. Całościowy system StrigAway zapobiega temu zachwaszczeniu. Opiera się on na naturalnej odporności na herbicydy niektórych gatunków kukurydzy, co umożliwia powlekanie nasion herbicydem StrigAway. Warstwa herbicydu zwalcza chwasty, zanim zdążą one przysporzyć szkód. W ramach odpowiedzialności za produkty i środowisko firma BASF poprowadzi regularne szkolenia na miejscu, aby zapewnić właściwe obchodzenie się z produktem i odpowiednią kontrolę jakości.
Doświadczenia oraz dobre praktyki uzyskane w wyniku tej inicjatywy w Kenii i Nigerii będą przenoszone na inne dotknięte chwastem Striga kraje, takie jak Tanzania, Malawi i Uganda. Według Scotta Peoplesa, Global Marketing Managera w BASF Crop Protection, wsparcie ze strony Bill & Melinda Gates Foundation zwraca uwagę na projekt, który jest już realizowany od siedmiu lat. – Ciężko pracowaliśmy nad dalszym rozwojem technicznym produktu i projektu – powiedział Peoples – a wyniki testów wykazały, że możliwe jest potrojenie plonów w najbardziej dotkniętych regionach.
Źródło: Wojciech Krzywicki BASF