BASF – więcej na badania i rozwój środków ochrony roślin

Firma BASF przewiduje, że potencjał sprzedaży maksymalnej portfela badawczego dla środków ochrony roślin osiągnie poziom 2,1 mld euro, co oznacza wzrost o 400 mln euro w porównaniu do roku poprzedniego. Zwyżka spowodowana jest rosnącym globalnym popytem na najnowsze środki, są to fungicydy Xemium i herbicydy Kixor. Do końca dekady firma BASF planuje wprowadzić szereg nowych produktów dla różnego rodzaju upraw i na wiele rynków.

W roku 2013 firma BASF wydała 469 mln euro na działania związane z badaniami i rozwojem w dziale Crop Protection w ramach strategii długoterminowego wzrostu oraz programu rozwoju nowych składników aktywnych i rozwiązań dla rolnictwa. Dzięki korzystnym trendom rynkowym, portfel badawczy oraz prowadzone inwestycje będą przynosić zyski dla działu Crop Protection. Pozwoli to na osiągnięcie założeń dotyczących sprzedaży ustalonych na poziome 8 mld euro do 2020 roku.
„Firma BASF silnie angażuje się w sprawy związane z dostarczaniem innowacyjnych rozwiązań oraz usług, które spełniają najpilniejsze potrzeby naszych klientów” – powiedział Markus Heldt, Prezes Działu BASF Crop Protection. „Nasza zdolność do komercjalizacji innowacji pozwoliła nam znacząco rozwinąć działalność w każdym regionie na przestrzeni ostatnich trzech lat. W tym czasie wartość naszego portfela badawczego prawie się podwoiła i kształtuje się obecnie na poziomie 2,1 mld euro”.
Rosnący popyt na nowe technologie w krajach obu Ameryk
W związku z wprowadzeniem środków Xemium i Kixor na rynki południowoamerykańskie, firma BASF podniosła potencjał sprzedaży maksymalnej dla tych dwóch popularnych produktów. Firma przewiduje, że sprzedaż maksymalna produktów Xemium osiągnie poziom  ponad 600 mln euro, natomiast środki Kixor przekroczą barierę 300 mln euro. Xemium po raz pierwszy wprowadzono na rynek europejski w 2011 roku i od tego czasu generuje imponujące wyniki. Produkt wytwarzany na bazie Xemium, zarejestrowany w Brazylii pod nazwą OrkestraTM stosowany jest w celu ochrony upraw soi przed rdzą azjatycką oraz innymi chorobami. Jako produkt marki AgCelence®, zapewnia również dodatkowe korzyści, które wpływają na poprawę ogólnego stanu zdrowia roślin. Wprowadzenie selektywnego herbicydu Kixor w 2010 roku w Stanach Zjednoczonych, a w zeszłym roku w Brazylii, było dla firmy BASF najbardziej udanym debiutem rynkowym produktu chwastobójczego na przestrzeni ostatnich dekad. Kixor zapewnia bardzo skuteczną ochronę przed trudnymi do zwalczania chwastami szerokolistnymi, włącznie z tymi, które stają się oporne na inne herbicydy.
Jednostka Functional Crop Care z obiecującymi innowacjami
Nowoutworzona globalna jednostka BASF Functional Crop Care już w połowie dekady zamierza wprowadzić pierwsze rozwiązania w zakresie zarządzania glebą w kluczowych krajach, w tym w USA, Brazylii i Chinach. Oferta jednostki, która uległa znaczącemu rozszerzeniu dzięki przejęciu Becker Underwood w 2012 roku, zawiera produkty dla chemicznej i biologicznej ochrony roślin, inokulanty, polimery i barwniki. Poza wspomnianymi rozwiązaniami, firma planuje wprowadzenie kolejnych innowacji do oferty Functional Crop Care, które pozwolą zwiększyć sprzedaż maksymalną do ponad 100 mln euro.
Herbicydy i insektycydy poszerzają ofertę rozwiązań
Nowe składniki aktywne i zaawansowane preparaty dla herbicydów i insektycydów, przechodzące obecnie fazę badań, również mają duży potencjał komercyjny, w szczególności te, które powstają w ramach projektów licencyjnych i partnerskich.  Firma ma zamiar wprowadzić na rynek  nowy, zaawansowany technologicznie preparat dikamba, herbicyd EngeniaTM do stosowania w systemach upraw tolerujących dikambę/glifosat – najpierw w Ameryce Północnej, następnie w południowej części tego kontynentu. Engenia jest bardzo skutecznym narzędziem do zwalczania odpornych chwastów w uprawach rzędowych.
(Źródło: BASF)