BASF podnosi zakładaną wysokość sprzedaży w Dziale Crop Protection do 8 mld euro w 2020 roku

Firma BASF podnosi zakładaną wysokość sprzedaży w Dziale Crop Protection spodziewając się osiągnięcia ponad 6 mld euro w 2015 roku, a następnie 8 mld euro w 2020 (poprzednio zakładano 6 mld euro w 20120 r.) Aby osiągnąć ten cel, BASF planuje zainwestować około 1,8 mld euro na budowę i podniesienie zdolności produkcyjnych oraz formulacyjnych w latach 2013–2017.

Firma BASF będzie także rozszerzać swoją ofertę rozwiązań oraz intensyfikować inicjatywy wspierające plantatorów w zakresie ogólnego zarządzania gospodarstwem.
Przez ostanie lata poczyniliśmy duży postęp. Odnotowaliśmy stabilny wzrost naszych obrotów i zysków, jesteśmy przekonani, że ten trend dalej będzie się utrzymywał – powiedział Markus Heldt, Prezes Działu BASF Crop Protection. – Sukces ten wynika z naszego zaangażowania w dostarczanie innowacyjnych rozwiązań, które odpowiadają na potrzeby posiadania wystarczającej ilości i wysokiej jakości żywności dla rosnącej liczby zaludnienia. Aby dostarczać zintegrowane technologie pomagające plantatorom w uzyskiwaniu jeszcze większej wydajności, nieustannie rozszerzamy naszą ofertę w obszarze środków ochrony roślin oraz poza nim.
Zwiększone nakłady na innowacyjne rozwiązania
Firma BASF planuje podwoić swoje nakłady inwestycyjne na budowę i modernizację zakładów produkcyjnych należących do Działu Crop Protection z ok. 150 mln euro do ponad 300 mln euro. Inwestycje te obejmować będą zwiększenie zdolności produkcyjnych zakładów produkujących  flagowe fungicydy F500® i Xemium® w Niemczech, a także herbicydy dicamba i Kixor® w Stanach Zjednoczonych. BASF planuje także budowę nowych lub modernizację istniejących zakładów formulacji w kilku miejscach na całym świecie, ze szczególnym naciskiem na Azję.
Szczytowy potencjał sprzedaży w kontekście analizy sprzedaży w dziale BASF Crop Protection, biorąc pod uwagę produkty wprowadzone na rynek pomiędzy 2010 a 2020 rokiem, szacowany jest obecnie na  1,7 mld euro, co stanowi kwotę o 500 mln euro wyższą w porównaniu do ubiegłego roku. Wynik analizy sprzedaży w dużej mierze pokrywa się z udanymi premierami rynkowymi produktów w zakresie wszystkich wskaźników. Szacuje się, że znaczący wpływ na wyniki będą miały produkty Xemium oraz obiecujące innowacyjne herbicydy i rozwiązania odporne na herbicydy wraz z produktami typu Functional Crop Care. Aby osiągnąć zakładane cele, BASF podtrzyma swoje zobowiązania przeznaczając 9-procentową część sprzedaży na działalność badawczą ukierunkowaną na rozwój nowych substancji aktywnych, preparatów i rozwiązań spoza dziedziny środków ochrony roślin.
Poszerzenie oferty dzięki jednostce Functional Crop Care
Nowoutworzona jednostka BASF Functional Crop Care, zajmująca się rozwiązaniami wykraczającymi poza granice tradycyjnych środków ochrony roślin, pomoże znacznie poszerzyć ofertę rozwiązań dla plantatorów. Dzięki całkowitej integracji strukturalnej amerykańskiej firmy Becker Underwood, firma BASF stała się wiodącym na świecie dostawcą rozwiązań nasiennych (również biologicznych), pomagając plantatorom usprawniać uprawy i zwiększać plony.
Dzięki możliwościom badawczym BASF oraz ofercie innowacyjnych produktów, jednostka Functional Crop Care ma możliwość wykorzystania osiągnięć naszego interdyscyplinarnego zespołu chemiczno-biologicznego – powiedział Jürgen Huff, Wiceprezes Senior działu Functional Crop Care. – Pozwoli to nam na uwolnienie potencjału nowych obszarów w tej branży, takich jak zarządzanie glebą – gdzie poszukiwane są produkty poprawiające właściwości gleby w zakresie obecności wody i składników odżywczych.
Oprócz produktów poprawiających jakość materiału siewnego oraz innowacyjnych rozwiązań z zakresu gospodarki glebowej, jednostka Functional Crop Care będzie także dostawcą technologii poprawiających odporność roślin na czynniki stresowe, takie jak wysoka temperatura, mróz, niedobór składników odżywczych, wpływając pozytywnie na ich kondycję. Poprzez wzmocnienie oferty cenionych produktów AgCelence®, BASF pomoże plantatorom w jeszcze większym stopniu poprawić ogólną jakość i wydajność plonów.
Ekspansja inicjatyw dla rolników
Kolejnym ważnym czynnikiem działalności BASF pozostaną inicjatywy dla rolników, które skupiają się na trzech kluczowych obszarach: zindywidualizowane doradztwo rolne, usługi związane z ograniczeniem ryzyka oraz globalne sieci gospodarstw rolnych. Dla zróżnicowanego rynku europejskiego, firma BASF opracowała szereg rozwiązań i usług w celu umożliwienia szybkiego transferu technologii i bazy wiedzy na różnych rynkach. Przykładem jest sieć gospodarstw rolnych BASF o dużej różnorodności biologicznej, gdzie firma aktywnie współpracuje z profesjonalnymi menedżerami rolnymi i niezależnymi ekspertami, demonstrując jak nowoczesne rolnictwo może koegzystować z działalnością na rzecz wsparcia lokalnej przyrody i ochrony gatunków roślin.
Będziemy w dalszym ciągu rozwijać te inicjatywy, opracowywać kolejne oraz utrzymywać strategiczne relacje partnerskie z wiodącymi firmami z branży rolnej – powiedział Vincent Gros, Wiceprezes Senior BASF Crop Protection Europe, CIS, Central Asia, Africa and Middle East. – Zapewniając plantatorom rozwiązania dostosowane do ich lokalnych potrzeb, możemy pomóc poprawić jakość i wydajność plonów przy jednoczesnym zmniejszeniu ryzyka produkcji.
(Źródło: BASF)