BASF o zrównoważonej produkcji żywności

Pod koniec czerwca BASF była gospodarzem sympozjum naukowego w Chicago, poświęconego jednemu z najważniejszych wyzwań dla naszego świata: zrównoważonej produkcji żywności.

Pod hasłem „Zrównoważony łańcuch pokarmowy – z pola na stół” wybitni naukowcy, akademicy i liderzy z różnych dziedzin spotkali się, aby porozmawiać o tym, jak można sprawić, by produkcja żywności była bardziej zrównoważona w całym łańcuchu dostaw, co jest konieczne do wykarmienia rosnącej światowej populacji. Wydarzenie w Chicago było częścią programu współtworzenia, realizowanego w ramach jubileuszu 150-lecia BASF.
Sympozjum obejmowało sześć sesji poświęconych obszarom tematycznym, takim jak synteza organiczna, inżynieria metaboliczna, nauka o roślinach, rolnictwo oraz żywność i żywienie. Uczestnicy omawiali tematy zwiększania plonów zboża, rozwoju wiedzy o roślinach na poziomie molekularnym i fizjologicznym w celu zwiększenia wydajności upraw oraz doskonalenia dostarczania wysokiej jakości żywności do konsumentów.

 – Zgodnie z prognozami, do połowy tego stulecia będziemy musieli wyżywić 9 miliardów ludzi na całym świecie, zatem konieczność zbudowania większej efektywności, elastyczności i odporności łańcucha dostaw żywności jest nie do przecenienia – komentował dr Martin Brudermüller, wiceprezes zarządu i dyrektor ds. technologii (CTO) w BASF SE. – Znalezienie odpowiedzi na te wyzwania będzie wymagało innowacji w całym łańcuchu dostaw. Dlatego zebraliśmy w Chicago specjalistów z różnych dziedzin – tłumaczył.
W przemówieniu pt. „Koniec głodu na świecie – Problem, który można rozwiązać” Josette Sheeran, prezes i CEO Asia Society oraz była dyrektor Światowego Programu Żywnościowego ONZ (WFP), stwierdziła: – W ciągu najbliższych 40 lat świat będzie musiał wyprodukować więcej żywności niż przez ostatnie 8000 lat razem wzięte. Tę bitwę można jednak wygrać – unikanie kryzysów żywnościowych wymaga zmiany paradygmatu w zakresie zaangażowania, strategii, modeli innowacyjnych i współpracy.

Oprócz sympozjum naukowego Creator Space w Chicago, BASF zaprosiła również ekspertów z całego łańcucha wartości żywności do udziału w „Creator Space – The Future of Food”, globalnym wydarzeniu poświęconemu współtworzeniu, łączącym wszystkie obszary przemysłu spożywczego. Ten zainicjowany w 2015 roku w Waszyngtonie projekt zgromadził ponad 40 specjalistów, naukowców i liderów opinii z branży spożywczej w celu omówienia najważniejszych tematów – zarządzanie wodą i składnikami odżywczymi w rolnictwie, żywność o dużej wartości odżywczej oraz spersonalizowane żywienie – a także by sformułować realistyczne propozycje i prototypy na przyszłość. Celem inicjatywy jest zbudowanie opartych na współpracy partnerstw, które będą realizować projekty opracowane podczas warsztatów i będą miały realny wpływ na przyszłość branży żywienia.
Renata Struzik, za: BASF